Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
08/08/2017 10:08:08
30/09/2023 05:18:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9c1554b4-7d9a-4c25-9856-d7e5f24b2839 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Bernt
Swedish

First name
Bernt
Swedish

Last name
Andersson
Swedish

Birth
18/09/1939

-Time
18/09/1939
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Båtkonstruktör. Segelbåtar.
Några konstruktioner:
Compis-båtar, den första 1970
Dixie
Beason
Ci-Senior
mfl

Bernt Andersson, född 1939, konstruerade segelbåtar på sin fritid. Sjöhistoriska museet har fått originalritningarna till 15 av hans konstruktioner från slutet av 1960-talet, 70-talet samt 80-talet. Det har tillverkats cirka 2.000 exemplar av hans båtar. Den mest kända är kanske den första båten Compis, en familjeseglare i plast. Hälften av Compisbåtarna byggdes på licens av båtföretaget Scanmar och hälften var självbyggen. Folk fick komma till Hammarö i Värmland, hyra in sig i en lada och köpa en instruktionsbok av Andersson och så själva sätta i gång och bygga sin båt. Andersson talar om en speciell anda som rådde under 1970-talet när det var väldig skjuts på självbyggeri av fritidsbåtar.

Bernt Andersson arbetade som maskiningenjör på Karlstad Mekaniska verkstad där han blev specialist på pappersmaskiner, därefter arbetade han som konsult i den branschen. Segling och konstruktion av fritidsbåtar var hans stora fritidsintressen. Han var framgångsrik finnjolleseglare och med i den svenska OS-truppen i Tokyo 1964.

Swedish

Occupation
-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Has constructed

16 References in KulturNav, showing the 5 first:


Reference
Sjöhistoriska museets arkiv
Swedish

DigitaltMuseum
021036011751
-Id
021036011751
-System
DigitaltMuseum