Uri, Paul Bernhard (1867 - 1920) [no]

Uri, Paul Bernhard (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:01:54
16/10/2021 03:06:07
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9c134466-c066-4f3b-8820-4f05f5c9812d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Uri, Paul Bernhard
Norwegian bokmål

First name
Paul Bernhard
Norwegian bokmål

Last name
Uri
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1867

-Time
1867
Death
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Urmaker, med bierverv som fotograf. Formann i Ålesund frimisjon. Som fotograf var han mindre kjent. Så vidt man vet hadde han ikke atelier, men hadde et stort kamera som han tok med seg rundt om i byen og på distriktet. Sin mest aktive periode som fotograf synes Uri å ha hatt i åra like før og like etter 1910. Han døde 53 år gammel 21.nov.1920. Hans kamera og negativarkiv skal ha blitt kastet i midten av 1970-årene i forbindelse med rehabilitering av eiendommen Nedre Strandgate 19 hvor Uri bodde. FylkesFOTOarkivet oppgir at Uri var aktiv som fotograf i Ålesund tilbake til 1895.

Virkested:
1908 ca-1912 ca: Ålesund , 1501

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Skjema Aalesunds Museum 1995
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2922

-Id
2922
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009143

-Id
021036009143
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål