Uri, Paul Bernhard (1867 - 1920) [no]

Other languages: Uri, Paul Bernhard (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:11:24
08/06/2024 05:45:27
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9c134466-c066-4f3b-8820-4f05f5c9812d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Uri, Paul Bernhard
Norwegian bokmål

First name
Paul Bernhard
Norwegian bokmål

Last name
Uri
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1867

-Time
1867
Death
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Urmaker, med bierverv som fotograf. Formann i Ålesund frimisjon. Som fotograf var han mindre kjent. Så vidt man vet hadde han ikke atelier, men hadde et stort kamera som han tok med seg rundt om i byen og på distriktet. Sin mest aktive periode som fotograf synes Uri å ha hatt i åra like før og like etter 1910. Han døde 53 år gammel 21.nov.1920. Hans kamera og negativarkiv skal ha blitt kastet i midten av 1970-årene i forbindelse med rehabilitering av eiendommen Nedre Strandgate 19 hvor Uri bodde. FylkesFOTOarkivet oppgir at Uri var aktiv som fotograf i Ålesund tilbake til 1895.

Virkested:
1908 ca-1912 ca: Ålesund , 1501

Norwegian bokmål

Has works/objects at
-Organization/collection
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
Skjema Aalesunds Museum 1995
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2922

-Id
2922
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009143

-Id
021036009143
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål