Segerdahl, Karl (1880 - 1929) [sv]

Segerdahl, Karl (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:03
04/12/2021 00:10:38
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9c12bdd4-8ce2-4f44-b0d2-d560c09aef4a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Segerdahl, Karl
Swedish

First name
Karl
Swedish

Last name
Segerdahl
Swedish

Birth
1880

-Time
1880
Death
1929

-Time
1929
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: BY 1896-1901, Byggnadsyrkesskolan vid Tekniska skolan i Stockholm: Bysan.
FrKA, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Studier i sång på Musikaliska Akademien och för Gillis Bratt.

Verksamhet: Bildkonstnär.
Sångare i Operakören.
Bildade en manskvartett.
Sångpedagog.

Swedish

Reference
Uppgifter av dottern Anne-Marie Nilson 1988.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1388

-Id
1388
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077264

-Id
011034077264
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish