Vikør, Alfred (1897 - 1972) [no]

Vikør, Alfred (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:43
22/02/2020 02:55:11
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9c051043-0b2b-4e76-a0a5-54f7b680d833 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Vikør, Alfred
Norwegian bokmål

First name
Alfred
Norwegian bokmål

Last name
Vikør
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1897

-Time
1897
Death
1972

-Time
1972
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født i Norheimsund 17.07.1897, død 19.11.1972. Sønn av Ola Larsson Vikør og Anna Olsdotter Børve. Gift 1932 med Ester Høiland fra Stavanger. 2 sønner. Vikør var først butikksvenn hos sin far noen år etter konfirmasjonen. I 1915 drog han til Tyssedal og ble først maskinist, senere brettvakt på stasjonen til Tyssefallene. I 1918 kom han hjem lungesyk. Var hjemme til 1919, da han begynte som sjåfør på en nystartet bilrute Norheimsund-Trengereid. Da han ble lungesyk igjen i 1930 var han en tid på Lyster Sanatorium. Frisk igjen startet han som fotograf i Norheimsund etter et kurs i retusjering i Stavanger. I Jørgen Vikørs fotobedrift (etablert i 1923) tilegnet han seg mye av fotokunsten. I 1932 startet han eget firma under navnet "Alfred Vikør. Fotografisk Atelier". Men høsten 1932 brant hele Norheimsund sentrum opp, inkludert huset hvor Alfred Vikør både bodde og hadde atelier. Samme år fikk han leie et gammelt hus, som hadde stått tomt en tid. Her arbeidet han til 1954, da huset ble revet. Alfred Vikør bygget da eget hus og flyttet inn i 1954. Han var en meget dyktig fotograf, både portrett- og landskapsfotograf. Han drev sin forretning til han var 75 år, da han plutselig døde av hjerneblødning. Ingen av de to sønnene ville overta forretningen. Huset ble derfor solgt og enken flyttet til Stavanger, der sønnen hadde kjøpt seg eiendom.

Virkested:
1932-1972: Norheimsund

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
2958

-Id
2958
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009200

-Id
021036009200
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål