4085 STAVANGER B (Underpostkontor) [no]

4085 STAVANGER B (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:14:21
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9bfe639a-92ff-42f1-9fac-77de4d3246ba | RDF/XML | JSON-LD
Name
4085 STAVANGER B
Norwegian bokmål

Alternative name
STAVANGER B
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/07/1919
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
4085
Type
Norwegian bokmål

History

STAVANGER B underpostkontor, i Stavanger komm., Rogaland fylke, under Stavanger postkontor, ble opprettet den 1.7.1919. (Ikke sirk.).

Navnet ble ca 1940/1 skrevet STAVANGER B-BUØY.

Fra poststedsfortegnelsen 1962 skrevet STAVANGER-BUØY.

Navnet ble fra 1.7.1974 endret til bare BUØY. Sirk. 20, 26.6.1974.

Ved etablering av nye poststedsgrupper fra 1.11.1973 fikk underpostkontoret fra 1.1.1977 status av postkontor C. Sirk. 35, 10.12.1976.

Navnet ble fra 1.7.1981 endret til HUNDVÅG og samtidig gitt status av postkontor B. Sirk. 18, 18.5.1981.

Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble antakelig tilsendt ved opprettelsen.

Postnr 4020 STAVANGER-BUØY ble tatt i bruk fra 18.3.1968. Fra 1.4.1987 ble dette endret til postnr 4085 HUNDVÅG. (Brev fra 4. trafikktr. av 26.11.1986).

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret 4085 HUNDVÅG tildelt postnr 4086

(4020 / 4085)
Styrere/postmestere:
Lærer Lars Risvoll 1.7.1919 (f. 1875).
Ingrid Jacobsen 1.3.1945 (f. 1908).
Postass. Hild Marit Skjølingstad (Salte) 1.4.1972 (f. 1953).
Postmester Arild Salte 1.10.1982 (f. 1949).

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1919 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1919 ?
--Earliest time
01/07/1919
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166441414

-Id
021166441414
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål