Zemann, Jerry Karl (1897 - ) [no]

Zemann, Jerry Karl (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:50
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9ba27f6b-7010-4637-896d-dfd89baa2acd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Zemann, Jerry Karl
Norwegian bokmål

First name
Jerry Karl
Norwegian bokmål

Last name
Zemann
Norwegian bokmål

Birth
1897

-Time
1897
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Wien 26.04.1897. Sønn av Josef Zemann og Theresia Kourek. Gift med Rudolfine Anna, datter av Josef Sigmund og Karoline. 1 datter. Avd. I og II ved den 3-årige Graphische Lehr- und Versuchsanstalt i Wien. Sv.brev og håndv.brev. Kom til Norge som flyktning etter første verdenskrig og startet forretning på Otta. Flyttet fra Otta, og drev en tid på Vinstra. Han flyttet til Lillehammer ca 1934. Overtok fotoforretningen til Alvild Torp (som ble drevet av Margit Stendahl og Karen Bjerke) og etablerte Mesna Foto på hjørnet Storgt./Bankgt. hvor Promenadekafeen lå før. Zemann tok i bruk nye fotografiske metoder og hjelpemidler, og ved siden av å være en dyktig fotograf, var han også en fremragende forretningsmann og det betydde en voldsom konkurranse for de etablerte atelierene Barth og Torp. (Oppl. av Valdø). Mesna foto ble i 1942 overtatt av Gunnar Lind. Zemann forlot byen i 1943 og reiste til Østerrike. Han begynte da trolig som fotograf i Wien.

Virkested:
1930 ca: Vinstra
1934 ca-1942: Lillehammer; Storgaten/Bankgaten
1920 ca-1934 ca: Otta

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål
-Other actor
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Hosar, Kristian: ""Kvinne-fotografene"", Fåberg og Lillehammer, utg. Fåberg historielag, 1988 "
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3091

-Id
3091
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009380

-Id
021036009380
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål