TORVUND [no]

Other languages: TORVUND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 21:14:29
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9ba098b7-2854-4a1b-89c5-9343ff0d32bd | RDF/XML | JSON-LD
Name
TORVUND
Norwegian bokmål

History

TORVUND poståpneri, på dampskipsanløpsstedet, i Lavik og Brekke herred, Sogn fogderi, under Bergen postkontor, ble inntil videre underholdt fra 1.7.1891. Sirk. 16, 25.6.1891.

Poståpneriet ble fra 1.7.1909 lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 53, 22.6.1909.

Fra 15.1.1928 igjen lagt under Bergen postkontor. Sirk. 53, 22.12.1927.

Fra 1.10.1929 igjen lagt under Lærdal postkontor. Sirk. 39, 20.9.1929.

Fra 1.10.1955 lagt under Høyanger postkontor. Sirk. 19, 19.9.1955.

Poståpneriet TORVUND ble lagt ned fra 1.7.1964. Sirk. 15, 16.5.1964. Ny postadresse: 5935 LAVIK. Kilde: Nedlagte poststeder og poststeder som har endret navn i tiden 1900--1981.

Datostempel av sveitsertypen med åpen stjerne ble levert i 1891.

Poståpnere:
Gårdbr. og ds. eksp. Kristian H. Torvund 1.7.1891 (f. 1847).
Gårdbr. og ds.eksp. Hans K. Torvund 1.8.1921 (f. 1883, død 14.4.1957).
Kjell Hansen Torvund midlertidig fra 15.4.1957, fast 1.7.1957 (f. 1923).

De først kjente årlige poståpnerlønninger var i 1896 kr 50,-, i 1906 kr 100,-, i 1912 kr 150,-, og fra 1917 kr 200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166453123

-Id
021166453123
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål