BRANDBU (1907 10117) [no]

BRANDBU (norwegian bokmål)

Damp- og motorskipsregister (Norsk Maritimt Museum) [no]

Type of vessel
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) [no]
License
Navngivelse (CC BY) [no] applies to the information on this page
Last changed
24/02/2022 13:50:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9b57875d-4f71-4a7e-bc17-d76e23b49df1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
BRANDBU
Norwegian bokmål

Material
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Home port
Onsaker (Befolket sted) [no], , 1910? 1979
Fartøyet var eid av Onsaker Teglverk i perioden 1910/1912 - 1979 og lå fortøyd ved teglverksbrygga eller for anker i Elnesvika.

-Place reference
Onsaker (Befolket sted) [no], ,

--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
1910? 1979

--Earliest time
1910?
--Latest time
1979
-Description
Fartøyet var eid av Onsaker Teglverk i perioden 1910/1912 - 1979 og lå fortøyd ved teglverksbrygga eller for anker i Elnesvika.
Norwegian bokmål
Røykenvik (Befolket sted) [no], , 31/08/1979 ongoing
Fartøyet har hatt ulike plasseringer i Røykenvik. I perioden 1979 - 2013 lå den på bøye ved Ulsnestangen. I perioden nov. 2013 - 2019 var den på land for verftsarbeider. Siden november 2019 ligger den fortøyd ved et eldre verkstedbygg hvor det er etablert et nytt havneanlegg: "Havnesmia"

-Place reference
Røykenvik (Befolket sted) [no], ,

--Place
Norwegian bokmål
-Timespan
31/08/1979 ongoing

--Earliest time
31/08/1979
--Latest time
ongoing
-Description
Fartøyet har hatt ulike plasseringer i Røykenvik. I perioden 1979 - 2013 lå den på bøye ved Ulsnestangen. I perioden nov. 2013 - 2019 var den på land for verftsarbeider. Siden november 2019 ligger den fortøyd ved et eldre verkstedbygg hvor det er etablert et nytt havneanlegg: "Havnesmia"
Norwegian bokmål
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Signal letters
10117
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Measurement
Lengde [no]: 65,8 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
65,8
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

-Specification
Oppmålingsbrev fra 1907 og 1908. 1 fot= 31,370 cm. Omregnet til SI-systemet fra 1959 1 fot= 30,480 cm
Norwegian bokmål
Lengde [no]: 20,64 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
20,64
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 16,6 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
16,6
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

-Specification
Oppmålingsbrev fra 1907 og 1908. 1 fot= 31,370 cm. Omregnet til SI-systemet fra 1959 1 fot= 30,480 cm
Norwegian bokmål
Bredde [no]: 5,20 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,20
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bruttotonnasje [no]: 47,75 ton [no]

-Value
47,75
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

-Specification
Målebrev 1907
Norwegian bokmål
Nettotonnasje [no]: 22,88 ton [no]

-Value
22,88
-Unit
ton
Norwegian bokmål

ton
Swedish

-Specification
Målebrev 1907
Norwegian bokmål
Dybde [no]: 5,5 foot

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
5,5
-Unit
English

fot
Norwegian bokmål

fot
Swedish

-Specification
Målebrev 1907
Norwegian bokmål
Constructor
Drammens Jernstøberi og Mek. Værksted (Selskap) [no] 1906 1907 Drammen (Historisk kommune) [no], ,
Lasteskipet er bygget av Drammens Jernstøberi og Mekaniske Værksted i 1906-07. Skipet ble kontrahert av Engnæs Tresliperi v/Hans Lysen i november 1906. Stålskipet ble transportert i seksjoner med jernbanen til Røykenvik i Brandbu [nåværende Gran kommune] hvor det ble klinket sammen på gården Røkens grunn. I juni 1907 ble skipet sjøsatt og døpt «Brandbu» av Lysens datter, Anne. Det formelle eierskiftet ble gjort i juli, to måneder etter avtalt.

-Constructed by
-Timespan
1906 1907

--Earliest time
1906
--Latest time
1907
-Place reference
Drammen (Historisk kommune) [no], ,

--Place
Norwegian bokmål
-Description
Lasteskipet er bygget av Drammens Jernstøberi og Mekaniske Værksted i 1906-07. Skipet ble kontrahert av Engnæs Tresliperi v/Hans Lysen i november 1906. Stålskipet ble transportert i seksjoner med jernbanen til Røykenvik i Brandbu [nåværende Gran kommune] hvor det ble klinket sammen på gården Røkens grunn. I juni 1907 ble skipet sjøsatt og døpt «Brandbu» av Lysens datter, Anne. Det formelle eierskiftet ble gjort i juli, to måneder etter avtalt.
Norwegian bokmål
Delivered
1907

-Time
1907
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

Spanish

Dutch

-Actor
Norwegian bokmål

-Timespan
2014 - ongoing
--Earliest time
2014
--Latest time
ongoing
DigitaltMuseum
0211710497688
-Id
0211710497688
-System
DigitaltMuseum