Organizations VIAF

Organisasjoner VIAF (norwegian bokmål), Organisationer VIAF (swedish)

Organization

Description

Organizations added from VIAF.org

Dataset
02/12/2023 04:33:12
03/10/2023 13:59:25
In operation
Status
DigitaltMuseum

URI
http://kulturnav.org/9b2c81d6-d0de-4119-b76a-9e1883711085
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 20 of 46 hits.
Name
Organizations VIAF
English

Organisasjoner VIAF
Norwegian bokmål

Organisationer VIAF
Swedish

Description
Organizations added from VIAF.org
English

Organisasjoner fra VIAF.org som leggets til ved redigering.
Norwegian bokmål

Organisationer hämtade från VIAF.org tillagda av användare i KulturNav.
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk