Espedal, Gabriel T. (1887 - 1967) [no]

Other languages: Espedal, Gabriel T. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:57:42
08/06/2024 03:49:43
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9b0c9338-0876-4d55-b9a3-48ccafd01cbb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Espedal, Gabriel T.
Norwegian bokmål

First name
Gabriel T.
Norwegian bokmål

Last name
Espedal
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
16/02/1887

-Time
16/02/1887
Death
18/01/1967

-Time
18/01/1967
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 16.02.1887 - 18.01.1967
Født i Forsand. Sønn av gårdbruker Torstein Nielsen Espedal og Rakel. G. 1910 med Pauline Roth, datter av Bertel Nilsen Roth og Berte. 1 sønn, 2 døtre. Utlært i USA, hadde egen forretning der ca 14 år. Etablert i Stavanger 1921. Medlem av Stavanger Fotografforening. Utførte fotografisk arbeid for den amerikanske regjering under verdenskrigen

Virkested:
1921-1966: Stavanger; Bredgt. 13

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Sandnesposten 09.10.1987
Norsk fotografisk tidsskrift 38(1952) : 3, s. 43 (65 år)
Norsk fagfoto 4(1967) : 2, s. 35 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
602

-Id
602
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005791

-Id
021036005791
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål