Espedal, Gabriel T. (1887 - 1967) [no]

Espedal, Gabriel T. (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/10/2020 09:43:30
02/07/2022 01:44:49
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9b0c9338-0876-4d55-b9a3-48ccafd01cbb | RDF/XML | JSON-LD
Name
Espedal, Gabriel T.
Norwegian bokmål

First name
Gabriel T.
Norwegian bokmål

Last name
Espedal
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
16/02/1887

-Time
16/02/1887
Death
18/01/1967

-Time
18/01/1967
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 16.02.1887 - 18.01.1967
Født i Forsand. Sønn av gårdbruker Torstein Nielsen Espedal og Rakel. G. 1910 med Pauline Roth, datter av Bertel Nilsen Roth og Berte. 1 sønn, 2 døtre. Utlært i USA, hadde egen forretning der ca 14 år. Etablert i Stavanger 1921. Medlem av Stavanger Fotografforening. Utførte fotografisk arbeid for den amerikanske regjering under verdenskrigen

Virkested:
1921-1966: Stavanger; Bredgt. 13

Norwegian bokmål

Reference
Kilde:
Bonge, Susanne: Upublisert materiale (SFFR)
Risa, Lisabet: Bilete frå Hå, 1990
Sandnesposten 09.10.1987
Norsk fotografisk tidsskrift 38(1952) : 3, s. 43 (65 år)
Norsk fagfoto 4(1967) : 2, s. 35 (nekrolog)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
602

-Id
602
-System
FR
DigitaltMuseum
021036005791

-Id
021036005791
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål