Broader concept
Dataset owner
Norges vassdrags- og energidirektorat [no] owns the information on this page
Last changed
30/01/2020 14:48:28
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9b0bcc7e-025f-4592-aa67-92e3a4d03754 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Outlet
English

Utløp
Norwegian bokmål

Definition
stedet hvor vann renner ut fra en naturlig vannforekomst, eller ledes tilbake til vassdraget nedstrøms en dam
MERKNAD: Utløp kan sammen med innløp, overløp og avløp utgjøre flomløpet i et vannkraftverk.
Norwegian bokmål

Broader concept
English
English
          Anlegg [no]
English
               Vannanlegg [no]
English
                    Damanlegg [no]
English
                         Dam
English
                              (Element i dam) [no]
English
                                   Flood gate
English

     Sted [no]
English

Narrower concept
Norwegian bokmål


Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Related concept
English

Norwegian bokmål

English

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål

Reference
NVE, ISBN: 82-410-0200-9 : Ferskvannstesaurus
Norwegian bokmål