Hällefors bruk (Bruk) [sv]

Hällefors bruk (swedish)

Mills and mines (National Museum of Science and Technology)

Description
Hellefors Bruks AB bildades 1864 ur verksamheten Hellefors Silfwer och Jernverk. [sv]
Type
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
The content of the dataset: samlingsinfo@tekniskamuseet.se
Privacy policy: info@tekniskamuseet.se
Last changed
28/03/2019 12:56:21
04/07/2020 01:16:09
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9adfc3ff-fd94-40ee-bdbf-a17b1d01aff2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hällefors bruk
Swedish

Description
Hellefors Bruks AB bildades 1864 ur verksamheten Hellefors Silfwer och Jernverk.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Establishment
1639

-Time
1639
Type
Swedish

History

År 1639 upptäckte Göran i Käxkärn en silveraktig blyglans i närheten av Hällefors. Bearbetning påbörjades omedelbart för kronans räkning och fortsatte till 1647 då verket överläts till bergmästaren Erik Johansson. Hans arvingar avsade sig verket 1685. Året efter startade kronan ett intressentskap med 104 lotter och utfärdade donationsbrev à 16 7/8 mantal skattlagda hemman i Grythyttan och Hällefors jämte oskattlagda torp för drivande av silververket. Intressentskapet fick 1747 rätt att anlägga ett manufakturjärnverk, med privilegium från 1749 att ha två masugnar med vardera 700 skeppunds tillverkning, två stångjärnshammare samt skär- och valsverk. Sedan dess har verket så gott som uteslutande bedrivits som järnverk. Under början av 1800-talet ägdes verket av assessor Heijkenskiöld och dennes son kammarherre Heijkenskiöld för att senare övergå till grevliga ätten Lewenhaupt och friherrliga ätten von Essen. Verksamheten övergick i aktiebolag 1864.

Swedish

Coordinates
59.78566, 14.5056, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.78566
-Longitude (Easting)
14.5056
Related to
-Other actor
Swedish
-Text
Kalender för Sveriges bergshantering.. (1905-1926). Göteborg: J. Hyberg
Swedish
DigitaltMuseum
021168310380
-Id
021168310380
-System
DigitaltMuseum