Sörensen, Sören (1811 - ) [sv]

Sörensen, Sören (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:51:41
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9aae76d9-82ca-4273-a61e-6201eefebb47 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sörensen, Sören
Swedish

First name
Sören
Swedish

Last name
Sörensen
Swedish

Birth
1811 , , Köpenhamn, Danmark [sv]

-Time
1811
-Place reference
, , Köpenhamn, Danmark [sv]
--Place (text)
Köpenhamn, Danmark
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Biography

Sören Sörensen i Norrköping
I början av augusti 1852 infördes en annons i Norrköpings Tidningar. En dansk fotograf hade öppnat en dagerrotypiateljé i Söderköping. Fotografen, en Sören Sörensen från Köpenhamn håller en kort tid öppet alla dagar från 7 till 13. Aldrig tidigare hade en fotograf annonserat verksamhet i en annan stad i Norrköpings Tidningar. Det ska rimligtvis snarare anses som ett led i att Sörensen planerade inför sitt nästa stopp än att han hoppades locka till sig särskilt många kunder från Norrköping.

När sedan dansken den 1 september 1852 ankom Norrköping införde han en ny annons. Sörensen 'får härmed äran att rekommendera sig till porträtters aftagande medelst daguerreotyp.' Sörensens annons var placerad direkt under en annons från Juringius om dagerrotyp-porträttering. Från ateljén i den Ebersteinska skolan berättades att det även fanns smakfulla tyska och franska ramar till porträtten. Teknikläraren i den Ebersteinska skolan hade säkert ett tag anat att Sörensen var i antågande.

Sörensen hyrde in sig hos målaren Bergman och höll öppet mellan 8 och 13. Priserna varierade mellan 3 och 6 R:dr banko. Sörensen erböd även gruppfotografering efter överenskommelse.

Sörensen annonserade för sista gången den 29 september.

Swedish

Occupation
Photographer , , Östergötlands län [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Place reference
, , Östergötlands län [sv]
--Place (text)
Östergötlands län
Swedish
Photographer 07/08/1852 30/08/1852 , , Söderköpings stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
07/08/1852 30/08/1852

--Earliest time
07/08/1852
--Latest time
30/08/1852
-Place reference
, , Söderköpings stad [sv]
--Place (text)
Söderköpings stad
Swedish
Photographer 01/09/1852 30/09/1852 , , Kvarteret Pelikanen, Hospitalsgatan 12, Norrköpings stad [sv]

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
01/09/1852 30/09/1852

--Earliest time
01/09/1852
--Latest time
30/09/1852
-Place reference
, , Kvarteret Pelikanen, Hospitalsgatan 12, Norrköpings stad [sv]
--Place (text)
Kvarteret Pelikanen, Hospitalsgatan 12, Norrköpings stad
Swedish
Reference
Norrköpings Tidningar 1852-08-07, 1852-09-01, 1852-09-29
Göteborgs fotografer - ateljéer och yrkesmän 1840-1910. ISBN 91-630-7742-6
Swedish

Tryckt litteratur (Huvudkälla)
Swedish

NFR
7434

-Id
7434
-System
NFR
DigitaltMuseum
021035593675

-Id
021035593675
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konverterad från Nationella fotografregistret (NFR) 2014-05-13

Swedish