Lindegren, Axel (1860 - 1933) [sv]

Lindegren, Axel (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:01
24/08/2019 00:20:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9a484c08-b587-4a88-be48-865b83f9316b | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lindegren, Axel
Swedish

First name
Axel
Swedish

Last name
Lindegren
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
03.07.1860
-Place reference
--Place
Death
-Time
15.12.1933
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1881-1885, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1885-1888, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet (Byggnadsstyrelsen) 1888-1933.
1:e biträdande arkitekt vid operabyggnaden 1894-1897, vid riksdagshusbyggnaden i Stockholm 1897-1904.
Egen verksamhet i Stockholm.
Akvarellist, porträttmålare, möbelritare och skriftställare.
Statskontrollant vid Stadionbyggnaden i Stockholm 1911-1912.

Tävlingar: Riksbanksbyggnad i Uppsala 1902, 3:e pris.
Engelbrektskyrkan i Stockholm 1906.Resor: Statligt resestipendium, Tyskland, Italien, Frankrike, Spanien, Algeriet (Algier) och Tunisien (Tunis) 1890-1894.

Medlemskap: STF 1881-1925, Svenska Teknologföreningen, ledamot av styrelsen för avd A 1912.
KK, Konstnärsklubben.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift/A, 1902, Riksbanksbyggad i Uppsala, Tävling 3:e pris; ibid år 1906, Engelbrektskyrkan. Tävlingsförslag; ibid år 1909, Boningshus i Ö Lagnö, Stockholms skärgård; ibid år 1911, Nybyggnad för KFUM i Uppsala, Pensionat Fresh i Åre.
Konstanmälningar i Svenska Dagbladet och Stockholms Dagblad mm.

Verk ett urval:
Halland, Dagsås kyrka, 1914. Återuppbyggnad.
Ca 100 restaureringar av kyrkor bl a Kungsholms kyrka i Stockholm 1915-1916.
Eksjö sparbank, Nybrog 16, Eksjö 1903-1904.
Realläroverket i Söderhamn 1909.
KFUM:s byggnad, St Johannesg 23- V Strandg 7, Uppsala 1911.
Folkskoleseminariet, Seminarieg 1, Uppsala 1916.
Ämbetshuset, Hantverkarg 29, Stockholm 1926 (bl a skol- och byggnadsstyrelsen).
Farsta slott, Gustavsberg, om- och tillbyggnad 1894.
Jugendmöbler för Mössebergs kurort 1907.

Swedish

Reference
Malmström, Krister: Kyrkornas arkitekter - Förteckning över kyrkoarkitekter verksamma inom svenska kyrkan 1860 - 1930. Stockholm, 1991.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Ehn, Ola m fl: Stadsbildens framtid. Om konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala. Uppsala, Stockholm och Göteborg, 1964.
Aspfors, Johan: Farsta hus som blev Farsta slott. En bild på en Herrgård i Gustavsberg och dess ecklektiska ombyggnad på 1890-talet. Uppsats vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet 1993.
H8D, 1910 sid 655, 1915 sid 637, 1930 sid 429. Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 243.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Alternative id
Primus: 798

-Id
798
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034076792

-Id
011034076792
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish