Description
Pansarkryssare. Var före ombyggnaden 1939-1940 vitmålad med gula skorstenar. Kallades för "den vita svanen". Blev sedan gråmålad. [sv]
Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
12/03/2020 14:13:01
03/06/2023 00:52:02
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/99f133d8-331b-4f86-8a26-861052ffff00 | RDF/XML | JSON-LD
Name
FYLGIA
Swedish

Description
Pansarkryssare. Var före ombyggnaden 1939-1940 vitmålad med gula skorstenar. Kallades för "den vita svanen". Blev sedan gråmålad.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Type of vessel
Norwegian bokmål

Swedish

History

Pansarkryssaren Fylgia byggdes vid Finnboda varv och sjösattes 1905. Var då flottans största fartyg.

Genomgick en stor modernisering 1939-1940 vilket förändrade hennes utseende. De tolv koleldade Yarrow-pannorna ut mot fyra oljeeldade Penhoet-pannor vilket innebar att hennes tre höga skorstenar byttes ut mot två lägre.

Fylgia genomförde 20 utlandsexpeditioner.

Utrangerades 1953 och blev försöks- och målfartyg. Skrotades 1957.

Swedish

Measurement
Besättning [sv]: 322 personer (antal) [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
322
-Unit
Lengde [no]: 115,1/117,3 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
115,1/117,3
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Bredde [no]: 14,8 meter (m) [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

-Value
14,8
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Djupgående [sv]: 5,1 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
5,1
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Deplacement [sv]: 4,310/4.980 meter (m) [no]

-Measurement type
Swedish

-Value
4,310/4.980
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk
Fart [sv]: 21,5 Knop [sv]

-Measurement type
Swedish

-Value
21,5
-Time
1905
-Shipyard
Delivered
1907

-Time
1907
Decommissioned
1953

-Time
1953
Scrapped
1957

-Time
1957
Reference
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg s. 29f, 73, 128f, 133-135
Swedish

-Text
Hofsten, Gustaf von & Waernberg, Jan (2003). Örlogsfartyg: svenska maskindrivna fartyg under tretungad flagg. Stockholm: Svenskt militärhistoriskt bibl. i samarbete med Marinlitteratur
Swedish
DigitaltMuseum
021176010204
-Id
021176010204
-System
DigitaltMuseum