Type of vessel
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
03/12/2015 14:09:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/99bc52ce-d299-484f-9c9a-c32b551d8de8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
INGO
Swedish

Technical description
Byggnadssätt: Klipperstäv-rund häck
Skrovmaterial: Ek och Fur.
Tidigare riggtyp: 3-mast skonare
Nuvarande riggtyp: 3-mast skonare
Tidigare maskintyp: 1922 1 cyl, 32 hkr Bolinder
Nuvarande maskintyp: Volvo TMD 100 220 hkr
Förbyggnader rep: Nedriggad med pålmaster 1938, senare galeas
Ursprunglig funktion: Fraktfartyg
Nuvarande funktion: Traditionsfartyg
Ursprunglig typ: Segelfartyg men hjälpmotor
Yrkesfart fr o m år: 1922
Yrkesfart t o m år: 1976
Swedish

Home port
Göteborg (Kommun) [sv], , 2004 2015
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.

-Place reference
Göteborg (Kommun) [sv], ,

--Place
-Timespan
2004 2015

--Earliest time
2004
--Latest time
2015
-Dating comment
Dateringen avser senast kända/införda uppgift. Uppgiften kan ha ändrats.
Swedish
Identification
-Identifier
-Number
6964
Signal letters
SIXW
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

Other vessel type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian bokmål

Swedish

English

Norwegian bokmål


English

Norwegian bokmål

Swedish

Code
SIXW
History

Ingo är byggd som tremastad skonare och är idag en av endast ett halvdussin fartyg kvar med den typen av rigg. Redan från början hade hon en 1-cylindrig Bolinder som hjälpmaskin. Skrovet har klipperstäv och rund häck med utanpåliggande roder. Denna skrovform är idag relativt ovanlig.

Ingo är en av de träbyggda motorseglare som gick längst i fraktfart, ända fram till 1970-talet. Sedan dess har mycket arbete lagts ned på att renovera och underhålla fartyget i regi av en ideell förening. Idag används Ingo som skolsegelfartyg och för chartertrafik

K-märkt som mycket värdefull.

Swedish

Measurement
Lengde: 27,89 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
27,89
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Bredde: 7,09 meter (m)

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Value
7,09
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk

-Specification
över allt
Swedish
Djupgående [sv]: 3,2 meter (m)

-Measurement type
Swedish

-Value
3,2
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish

common.*

Norwegian nynorsk
Tonnasje [no]: 116 bruttoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
116
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Antal master [sv]: 3

-Value
3
-Constructed by
-Time
1922
-Shipyard
Reference
Segelfartygen lever sid 91 f.f.
Swedish

Skeppsregistret vid SMM
107

-Id
107
-System
Skeppsregistret vid SMM
DigitaltMuseum
021176010436
-Id
021176010436
-System
DigitaltMuseum