Stockenberg, Thor Ferdinand Christer (1866 - 1908) [no]

Stockenberg, Thor Ferdinand Christer (norwegian bokmål)

People with sociocultural ties to Agder, Norway (Aust-Agder museum og arkiv IKS [no])

Dataset owner
Aust-Agder museum og arkiv IKS (Museum, Arkiv) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
26/10/2022 14:29:27
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/99a1896b-1040-4a57-8b87-6369c49b6400 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Stockenberg, Thor Ferdinand Christer
Norwegian bokmål

First name
Thor
Norwegian bokmål

Middle name
Ferdinand Christer
Norwegian bokmål

Last name
Stockenberg
Norwegian bokmål

Birth
16/11/1866

-Time
16/11/1866
Death
27/08/1908

-Time
27/08/1908
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Halmstad, Sverige. Thor var sønn av Peter Thure Gabriel Stockenberg (f. 1826) og Otte Maren Thommesen (f. 1834). Thor arbeidet som konsulatråd og giftet seg med Hanne Thommesen (f. 1870).

Det ble opprettet et legat i deres navn hvor arbeidere kunne få økonomisk hjelp. Navnet på legatet var: Konsulatråd Thor Ferdinand Christer Stockenberg og hustru Hanne, f. Thommensens legat for trengende arbeidere og deres etterlatte i Arendal og omegn.

Norwegian bokmål

-Spouse
-Text
Slekten Thommesen : om bondeætten fra Sande i Løten, Horne i Romedal og Dælin i Stange og skipsrederfamilien Thommesen i Arendal
Norwegian bokmål
Norwegian bokmål