Kinsarvik kyrkje (Kirke) [no]

Other languages: Kinsarvik kyrkje (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1150. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:41:29
20/04/2024 07:34:00
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9919577d-a593-4f82-9f9f-a478bb6c332b | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Kinsarvik kyrkje
Norwegian bokmål

Description
Steinkirke fra middelalderen, oppført ca år 1150.
Norwegian bokmål

Steinkyrkje frå mellomalderen, bygd ca år 1150.
Norwegian nynorsk

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1150
Actors
Architect Christie, Christian (1832 - 1906) [no] Chr. Christie (1880)/Håkon Christie og Peter Helland-Hansen (1961)

-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Chr. Christie (1880)/Håkon Christie og Peter Helland-Hansen (1961)
Norwegian bokmål
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Located at
-Place
Norwegian bokmål

-Specified
4618-241/1
Norwegian bokmål
Ullensvang (Kommune) [no], Kinsarvikvegen 56, 5780 [no], Kinsarvik sokn (07080502), Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Kinsarvikvegen 56, 5780
Norwegian bokmål

-Place (text)
Kinsarvik sokn (07080502), Hardanger og Voss prosti, Bjørgvin bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
60.37628, 6.72203, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
60.37628
-Longitude (Easting)
6.72203
-Precision
5
Events
-Timespan
1150
--Earliest time
1150
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
123100101

-Id
123100101
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2790

-Id
2790
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84775-1

-Id
84775-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
174688494

-Id
174688494
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
4618-241/1

-Id
4618-241/1
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
0212214270882
-Id
0212214270882
-System
DigitaltMuseum