Matthiesen, Georg Christian (1833 - 1895) [no]

Other languages: Matthiesen, Georg Christian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:56:15
08/06/2024 05:08:22
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/991933e0-6191-46f5-8880-a8fbb5b4b578 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Matthiesen, Georg Christian
Norwegian bokmål

First name
Georg Christian
Norwegian bokmål

Last name
Matthiesen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1833

-Time
1833
Death
1895

-Time
1895
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Lithuanian

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født 26.07.1833 (1834?) i Overhalden, død i Bergen 20.06.1895. Sønn av foged Georg Chr. M. og Anne Nilsine Winther Willumsen (pleiesønn av sogneprest Rasmus Lyng), gift 30.11.1867 med Christiane Fredrikke Anne Sofie Winsnes (19.8.1841-15.12.1913), datter av sogneprest Andreas Hofgaard W. og Kristine (Christiane) Margrethe Moltzau. Cand. pharm. 7.6.1855, nedsatte seg så som fotograf i Drammen "Exam.pharm. G. Matthiesen's Photografiske Atelier", samtidig som han var ansatt ved Strømsø Apotek, fra 1864 som provisor. Sluttet som fotograf i 1869 og var i 1870-71 ansatt som assistent i Medicinalrevisionen. 24.2.1872 ble han apoteker på Nordstjernen i Bergen.

Virkested:
1855-1869: Drammen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1949

-Id
1949
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007620

-Id
021036007620
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål