Matthiesen, Georg Christian (1833 - 1895) [no]

Matthiesen, Georg Christian (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:00:31
19/06/2021 04:27:00
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/991933e0-6191-46f5-8880-a8fbb5b4b578 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Matthiesen, Georg Christian
Norwegian bokmål

First name
Georg Christian
Norwegian bokmål

Last name
Matthiesen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1833

-Time
1833
Death
1895

-Time
1895
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish

Dutch

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født 26.07.1833 (1834?) i Overhalden, død i Bergen 20.06.1895. Sønn av foged Georg Chr. M. og Anne Nilsine Winther Willumsen (pleiesønn av sogneprest Rasmus Lyng), gift 30.11.1867 med Christiane Fredrikke Anne Sofie Winsnes (19.8.1841-15.12.1913), datter av sogneprest Andreas Hofgaard W. og Kristine (Christiane) Margrethe Moltzau. Cand. pharm. 7.6.1855, nedsatte seg så som fotograf i Drammen "Exam.pharm. G. Matthiesen's Photografiske Atelier", samtidig som han var ansatt ved Strømsø Apotek, fra 1864 som provisor. Sluttet som fotograf i 1869 og var i 1870-71 ansatt som assistent i Medicinalrevisionen. 24.2.1872 ble han apoteker på Nordstjernen i Bergen.

Virkested:
1855-1869: Drammen

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
1949

-Id
1949
-System
FR
DigitaltMuseum
021036007620

-Id
021036007620
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål