Work

Other languages: Verk (norwegian bokmål), Verk (swedish)

Work

Description

Här är ett dataset för att etablera och definiera auktoriteter för verk av olika slag: tidskrifter, publikationer, böcker, filmer, musik, dans, konst etc [sv]

Dataset
19/01/2024 11:45:38
Beta
Status

URI
http://kulturnav.org/9916ea4a-9b54-4cd1-a788-41cacfe7ba49
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 9 of 9 hits.
Name
Work
English

Verk
Norwegian bokmål

Verk
Swedish

Description
Här är ett dataset för att etablera och definiera auktoriteter för verk av olika slag: tidskrifter, publikationer, böcker, filmer, musik, dans, konst etc
Swedish

Content type
English

Norwegian bokmål

Swedish

Primary language
English

Norwegian bokmål

Swedish

Danish

French


Norwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish