Strandlund, Olof (1889 - 1960) [sv]

Strandlund, Olof (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Olof Strandlund, född 1889, död 1960, missionär. Olof kom till Java 1912. Han gifte sig med Ingeborg Nyman 1917. Då var Olof stationerad i Samareng. År 1919 var de föreståndare vid spetälskekolonien i Surabaja. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
27/04/2018 16:02:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/98a8b90b-d8be-48b0-b30a-57e9c4580f92 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Strandlund, Olof
Swedish

First name
Olof
Swedish

Middle name
Sigurd
Swedish

Last name
Strandlund
Swedish

Title
frälsningssoldat

-Title
frälsningssoldat
Swedish
missionär

-Title
missionär
Swedish
Description
Olof Strandlund, född 1889, död 1960, missionär. Olof kom till Java 1912. Han gifte sig med Ingeborg Nyman 1917. Då var Olof stationerad i Samareng. År 1919 var de föreståndare vid spetälskekolonien i Surabaja.
Swedish

Birth
-Time
1889
-Place reference
--Place
Death
1960

-Time
1960
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Biography

Olof Strandlund, född 1889, död 1960, missionär, Frälsningsarmén.
Strandlund kom till Java i Indonesien 1912. Han tjänstgjorde vid FA:s ögonsjukhus i Semarang samt bland fångar i straffanstalterna runt om i öriket. Han gifte sig med Ingeborg Nyman 1917. År 1919 var de föreståndare vid spetälskekolonien i Surabaja. Enligt svenskt frikyrkolexikon hade han teknisk och konstnärlig begåvning och ägnade sig åt såväl fotografering som film. Han ska ha utvecklat en metod för framkallning av film och klichering som blev till hjälp mot klimatets påverkan på bilderna. I Sverige var han socialsekreterare och kandidatsekreterare.

Swedish

Activity
1912 , Java [sv],

-Timespan
1912

--Earliest time
1912
-Place reference
, Java [sv],
--Specified
Java
Swedish
Missionär i Frälsningsarmén på Sulawesi (Celebes) 1914? Sulawesi (ö (T.ISL)) [sv], ,

-Type of activity (text)
Missionär i Frälsningsarmén på Sulawesi (Celebes)
Swedish

-Timespan
1914?

--Earliest time
1914?
-Place reference
--Place
Reference
Svenskt frikyrkolexikon
Swedish

Wikfeldt, Sigrid (1961) FA i världsmissionen, del 2
Swedish

Carlotta-SMVK
3248622

-Id
3248622
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037515257
-Id
021037515257
-System
DigitaltMuseum