Waadeland, Haakon (1870 - 1949) [no]

Waadeland, Haakon (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/12/2021 09:01:58
21/01/2023 01:44:49
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9895e1d1-14b1-4f88-b09d-78a20d69d39f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Waadeland, Haakon
Norwegian bokmål

First name
Haakon
Norwegian bokmål

Last name
Waadeland
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1870

-Time
1870
Death
1949

-Time
1949
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Lærer, kirkesanger, organist og bygdens fotograf gjennom 30 år. De fleste bildene er fra før 1914. Negativsamlingen på et par tusen glassplater (hvorav noen av de senere er tatt av en av sønnene) disponeres av Gruetunet, Kirkenær. Mesteparten er identifisert. 250 av hans bilder fra lokalmiljøet ble vist i juli 1978 på en utstilling på Grinder Skole, hvor Waadeland selv hadde vært lærer.

Virkested:
1893 -1920: Grue; Grinder

Norwegian bokmål

Related agent
-Other actor
Norwegian bokmål

-Specification
Ekteskap
Norwegian bokmål
Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Østlendingen 30.07.1970 og 30.12.1978
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3080

-Id
3080
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009362

-Id
021036009362
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål