Sellman, Ture (1888 - 1968) [sv]

Sellman, Ture (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
17/05/2016 08:24:38
22/01/2022 00:34:48
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/986afdb1-e30d-4871-a8e4-1153a5c3af90 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sellman, Ture
Swedish

First name
Ture
Swedish

Middle name
Karl, Axel
Swedish

Last name
Sellman
Swedish

Alternative name
Sellman, Thure
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
28/06/1888 , , Kattnäs [sv]

-Time
28/06/1888
-Place reference
, , Kattnäs [sv]
--Place (text)
Kattnäs
Swedish
Death
16/07/1968 Stockholm (Stad) [sv], ,
Sveriges dödbok 1901-2013

-Time
16/07/1968
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,

--Place
-Source
Sveriges dödbok 1901-2013
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1910-1914, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Lars Israel Wahlman och Carl Bergsten.
Verksam i Stockholm från 1914, 1915-1918 med ingenjör Edv Keller med industribyggnadsbyrån.
Fotograf, domare i fototävlingar från 1920.
Grundare av fotofirman Sellmanfilm 1931 (betydande på färgfotograferingens område).

Andra uppdrag: Styrelseledamot i Södertörns frivilliga motorbåtsflottilj 1931-1942, flottiljchef 1939, chef för Södertörns sjövärnsflottilj 1940-1942.

Tävlingar: Förslag till Hovrättsbyggnad i Malmö, 1:a pris.
Förslag till arkitektonisk utformning av bro över Hammarbyleden 1917 tillsammans med B Lundahl, motto Balans 2, 1:a pris.
Förslag till ordnande av stations- och hotellområdena i Saltsjöbaden 1918, motto Columna, 3:e pris.
Förslag till Möllevångskyrkan i Malmö 1918, inköp.
Förslag till gravvårdstyper 1920, 2:a pris.Resor: Danmark, Tyskland och Italien 1919.

Medlemskap: STF 1916-1922, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Fotografiska föreningen i Stockholm.

Egna skrifter: Artiklar i Nordisk tidskrift för fotografi, från 1917.
Samtal om färgfotografi, 1942.
Byggmästaren 1925 sid 42, Nybyggnad å tomt nr 8 kv Valand; 1929 sid 59, Spekulationsbyggandets vådor.

Verk ett urval:
Ombyggnad, biblioteksinredning, entrétrappa, chaufförs- och trädgårdsmästarebostäder för envoyen Axel Wallenberg.
Laboratorium, ombyggnad av corps de logis vid Sällven för AB Skifferverken.
Disponentbostad för AB Remmar.
Ungkarlshem, kontorsbyggnad, laboratorium, affärskontor för A/S Porsa Kobbergruber (Norge).
Kontorsbyggnad för AB Astra, Södertälje.
Sommarvilla i Sunne för direktör O Svedlund.
Industriella anläggningar: Garveri och remfabrik, disponentbostad för AB Remmar, Stallarholmen, Södermanland; Laboratorium för AB Skifferverken och ombyggnad av corps de logis vid Sällven; Carl Gustavs stads gevärsfaktori i Eskilstuna; Grönkvists mekaniska verkstad i Katrineholm.
Perssons stick- och vävmaskiner, Alströmerg 22, Stockholm 1925, m fl.
Ett sjuttiotal bostadshus i Stockholm, bl a: Allhelgonag 7-9, 1935-1936 och Katarinastiftelsens bostadshus, Åsögatan 95, Stockholm 1933-1934.

Swedish

Same as (internal)
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 874 och 1439.
Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 120.
Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Melander, Ulf: Ture Sellman och Katarinastiftelsens hus Åsögatan 95. Stockholms Universitet. Stockholm, 1993.
Blomberg, Anna: Ture Sellman - visionär eller krass realist. Uppsats i bebyggelsehistoria med byggnadsvård vid Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 1999.
Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1916 sid 7, Hovrättsbyggnad i Malmö; ibid år 1917 sid 178, Ny bro över Hammarbyleden; ibid år 1918 sid 172, Gönkvists gjuteri, Katrineholm. AB Remmares fabrik, Stallarholmen; ibid år 1919 sid 29, Möllevångskyrkan; ibid år 1919 sid 37, Saltsjöbadstävlingen.
Material i Arkitekturmuseets arkiv (Kreüger & Bärlin).
Swedish

Primus
331

-Id
331
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077272

-Id
011034077272
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish