Peterson, Adrian (1835 - 1912) [sv]

Peterson, Adrian (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:31:48
10/08/2019 00:22:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/98518783-483d-44f7-a550-a8c257a0d71c | RDF/XML | JSON-LD
Name
Peterson, Adrian
Swedish

First name
Adrian
Swedish

Last name
Peterson
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
02.09.1835 Grava

-Time
02.09.1835
-Place reference
Grava

--Place (text)
Grava
Swedish
Death
16.08.1912

-Time
16.08.1912
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CS -1858, Chalmersska Slöjdeskolan i Göteborg.
FrKA 1861-1866, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Egen verksamhet i Göteborg från 1872.
Arkitekt vid Överintendentsämbetet 1866-1904.

Andra uppdrag: Stadsfullmäktige i Göteborg, ledamot i byggnadsnämnden.

Medlemskap: Opp 1885, Opponenterna.
KF 1886-1891, Konstnärsförbundet.
STF 1891-1912, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Uppland, Balingsta kyrka 1872. Revs 1934.
Västergötland, Tådene kyrka 1878–1880.
Bohuslän, Kungshamns kyrka, Kville sn 1879.
Västergötland, Lundby kyrka, Göteborg 1882–1886.
Västergötland, S:t Pauli kyrka, Göteborg 1880–1882.
Halland, Lindome kyrka 1882–1884. Äldre torn.
Halland, Förlanda kyrka 1885–1887. Äldre torn.
Halland, Ölmevalla kyrka 1884–1885.
Västergötland, Fässbergs kyrka, Mölndal 1886–1887.
Värmland, Sunne kyrka 1886–1888.
Bohuslän, Grebbestads kyrka, Tanums sn 1890–1892.
Västergötland, Örgryte nya kyrka, Göteborg 1888–1890.
Halland, Okome kyrka 1890–1891.
Bohuslän, Fjällbacka kyrka, Kville sn 1892.
Halland, Falkenbergs nya kyrka 1891–1892.
Halland, Hanhals kyrka 1893. Brann 1936, murarna revs 1955.
Halland, Köinge kyrka 1894–1896.
Halland, Vinbergs kyrka 1899.
Värmland, Fryksände kyrka 1896–1898.
Halland, Gödestads kyrka 1895–1897.
Bohuslän, Bokenäs kyrka 1899–1901.
Bohuslän, Lysekils kyrka 1897–1901.
Halland, Alfshögs kyrka 1901–1903. Med C Crispin.
Halland, Hishults kyrka 1901–1902. Med C Crispin.
Dalsland, Högsäters kyrka 1900–1902.
Västergötland, Ornunga kyrka 1903–1905. Med C Crispin.
Västergötland, Seglora kyrka 1902–1903.
Bohuslän, Hällevikstrands kyrka, Morlanda sn 1903–1904.
Dalsland, Sundals–Ryrs kyrka 1903–1906.
Västergötland, Kinnarumma kyrka 1904–1907. Revs 1942.
Bohuslän, Smögens kyrka, Askums sn 1904–1905.
Dalsland, Edsleskogs kyrka 1905.
Restaurering 25 kyrkor.
Hälsingborgs teater (riven).
Handelsinstitutet, Göteborg.
Edv Magnus minne m m i Göteborg.
Wijkska villan, Göteborg.
Bostadshus vid Avenyn, Göteborg.
Högre Allmänna läroverket, Uppsala.
Rektorsbostad, Uppsala.
Hotell Gillet, Uppsala.
Samtliga stationsbyggnader på Västgötabanan Göteborg - Skara, invigd 1900.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 32.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 135.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 215.
H8D 1905:788.
Maja Kjellin, Maja: Några verk av arkitekt Adrian Crispin Peterson. Kring ett märkligt ritningsfynd. Ur Göteborgs historiska museum, årstryck 1969.
Bebyggelsehistorisk tidskrift 1990:20, Den judiska emancipationens och industrialismens metropoler.
Ritningar finns i Göteborgs stadsarkiv.
Muntliga uppgifter om Västgötabanan från arkivbesökare.
Lambert, Lars, red: Uppsalas arkitekter och arkitekternas Uppsala. Från domkyrkan till Ångströmslaboratoriet. Uppsala 2002.
Swedish

Alternative id
Primus: 712

-Id
712
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034077122

-Id
011034077122
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish