Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9839684c-3539-4327-a2e3-09dffb58a506 | RDF/XML | JSON-LD
Label
archival processing
English

Scope note
Photographic processing designed to preserve a print or negative for as long as possible by protecting it against deterioration due to chemical reactions. For activities involving the arrangement and description of archival materials use "processing" plus terms for the form of material being processed.
English

Fotograafilised protsessid, mille eesmärk on fotokoopia või negatiivi säilitamine võimalikult pikaks ajaks, kaitstes seda keemiliste reaktsioonide tõttu tekkivate kahjustuste eest. Arhiivimaterjalide korrastamise ning kirjeldamisega seotud protsesside puhul kasutatakse terminit „töötlemine“ ja lisatakse töödeldava materjali nimetus.
Estonian

Broader concept
English
English
                         photographic techniques
English
                              <photographic processing and presentation techniques> - Guide term
English

Exact match
http://vocab.getty.edu/aat/300135016
archival processing
English

Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300135016 February 28, 2019 12:42:10 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300135016 28.02.2019 12:42:10
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300135016 2019-02-28 12:42:10
Swedish