Ekelöf, Johan Adolf (1839 - 1903) [sv]

Ekelöf, Johan Adolf (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Johan Adolf Ekelöf, kommendörkapten. Deltog i korvetten Gävles resa 1878. Tidigare i engelsk örlogstjänst. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/09/2019 10:51:11
04/12/2021 06:59:07
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/982fe61e-a3c2-4f66-b09f-cbab961a635d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ekelöf, Johan Adolf
Swedish

First name
Johan Adolf
Swedish

Last name
Ekelöf
Swedish

Title
kapten

-Title
kapten
Swedish
Description
Johan Adolf Ekelöf, kommendörkapten. Deltog i korvetten Gävles resa 1878. Tidigare i engelsk örlogstjänst.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1839

-Time
1839
Death
1903

-Time
1903
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Johan Adolf Ekelöf, kommendörkapten. Deltog i korvetten Gävles resa 1878. Tidigare i engelsk örlogstjänst.
Gift med Matilda Katarina Beskow, far till John (Johan Ludvig), Nils, Erik, Anna och Gerda.

Swedish

Son [sv]
Ekelöf, John

-Heading
Son
Swedish

-Text
Ekelöf, John
Swedish
Reference
Ekelöf, Adolf (1872). Ett år i Stilla hafvet: reseminnen från Patagonien, Chili, Peru, Californien, Britiska Columbia och Oceanien. Stockholm: P. B. Eklund
Swedish

Carlotta-SMVK
1176836

-Id
1176836
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461170
-Id
021037461170
-System
DigitaltMuseum