StatoilHydro [no]

StatoilHydro (norwegian bokmål)

Fotograffirmaer (Norge) (Preus museum) [no]

Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
Last changed
20/04/2015 10:38:20
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9756ea4b-142d-4f12-9089-12977a1d3e8c | RDF/XML | JSON-LD
Name
StatoilHydro
Norwegian bokmål

History

Norsk Hydro, eller Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstoffaktieselskap, ble stiftet i 1905. Da hadde firmaets grunnlegger, Sam Eyde, foretatt sonderinger og oppkjøp siden 1902 med tanke på å utnytte vannkraften til en ny elektrokjemisk industri.
Kilde: 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005, Oslo 2008

I 2007 ble Norsk Hydro fusjonert med Statoil.

StatoilHydro er et internasjonalt, integrert energiselskap med base i Norge. Det er den ledende operatøren på norsk kontinentalsokkel, og en bedrift i en ekspansiv fase internasjonalt. Vi satser også sterkt på utviklingen av ny energi.
Kilde: Hjemmesiden

Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
4132

-Id
4132
-System
FR
DigitaltMuseum
021166004659

-Id
021166004659
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål