J.C. JACOBSEN (1890 NBRK/ OUHM) [no]

J.C. JACOBSEN (norwegian bokmål)

Damp- og motorskipsregister (Norsk Maritimt Museum) [no]

Type of vessel
Dataset owner
Norsk Maritimt Museum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Alexander Lindbäck (alexander.lindback@norskfolkemuseum.no) [no]
License
Navngivelse (CC BY) [no] applies to the information on this page
Last changed
24/02/2022 13:51:01
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/971aa7db-a962-4ea0-b86e-c3ff20ba7634 | RDF/XML | JSON-LD
Name
J.C. JACOBSEN
Norwegian bokmål

Home port
København (By) [no], , 1890 1947

-Place reference
København (By) [no], ,

--Place
Norwegian bokmål


-Timespan
1890 1947
--Earliest time
1890
--Latest time
1947
Flag state

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Signal letters
NBRK/ OUHM
Type of vessel
English

Norwegian bokmål

Swedish

History

Lasteskip m/pass. Spardecker. Kontrahert 12.desember 1888. Sjøsatt 16.november 1899. Levert 27.januar 1890. T/C til ˮFragtnævnetˮ fra 31.juli 1917 til 17.november 1918. T/C til U.K. Government fra 11.desember 1918 til 23.juni 1919. Ombygget mellom 2.september og 31.desember 1920 ved A/S Frederikshavns Skibsværft og Flydedok, Frederikshavn, Danmark. Ommålt til 1.221 Brt. Fra 9.oktober 1939 til 31.januar 1940 i ˮMalteserkors Flådenˮ. Beslaglagt av tyskerne 25.mars 1945, men frigitt samme dag. Sprang lekk og sank 4.februar 1947 ca. 11 mil NØ av Pit fyrskip i Nordsjøen. Var på reise fra Antwerpen, Belgia til København, Danmark med 1200 tonn jernplater og stykkgods. Det var dårlig vær med høy sjø og snø. To mann omkom, mens resten ble reddet av samme rederis A. P. Bernstorff. Ett av fotoene viser skipet etter ombyggingen 1920 da tonnasjen var 1.221 Brt.

Norwegian bokmål

Measurement
Bruttotonnasje [no]: 1227 bruttoton [no]

-Measurement type
Norwegian bokmål

Swedish

-Value
1227
-Unit
Norwegian bokmål

Swedish
Delivered
27/01/1890

-Time
27/01/1890
Wrecked
04/02/1947

-Time
04/02/1947
DigitaltMuseum
021179240079
-Id
021179240079
-System
DigitaltMuseum