1820 SPYDEBERG (Poståpneri) [no]

1820 SPYDEBERG (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:30
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/96f31499-2cd7-480a-9025-77c87a04b6df | RDF/XML | JSON-LD
Name
1820 SPYDEBERG
Norwegian bokmål

Alternative name
SPYDEBERG
Norwegian bokmål

Establishment
18/10/1856 Spydeberg (Historisk kommune) [no], ,

-Time
18/10/1856
-Place reference
Spydeberg (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1820
Type
Norwegian bokmål

History

SPYDEBERG poståpneri, i Spydeberg prestegjeld, Rakkestad, Heggen og Frøland fogderier, ble opprettet ved Kgl.res.18.10.1856, med virksomhet fra 1.8.1957 og med ukentlig postgang fra/til Moss og Rødenes prestegjeld. (under Moss postkontor). Sirk. 7, 29.7.1857.

Poståpneriet ble antakelig flyttet til jernbanestasjonen i 1883.

Fra 1.7.1913 lagt under Kristiania postkontor. Sirk. 28, 28.6.1913, og flyttet fra jernbanestasjonen den 20.10.1919.

Poståpneriet ble fra 1.10.1956 overført fra Oslo postkontor og lagt under Askim postkontor. Sirk. 14, 20.6.1956.

Fra 1.5.1971 igjen under Moss postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk., 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.4.1974 status av postkontor B, Sirk. 12, 24.4.1974.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressatene under postkontoret SPYDEBERG tildelt postnr 1804.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 366 og fikk tilsendt datostempel den 5.3.1859 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(1820)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Cappelan Støren 1.8.1857.
Sogneprest Dircks kst. i 1866.
Lensmann Michelsen 1.3.1868.
Kirkesanger Thorsten Funderud notert i 1872. (På gården Store Løken.)
Stasj.mester Hans Svarstad 1.4.1883.
Telegrafist Torp kst. 20.10.1903.
Stasj.mester Chr. Eriksen 15.1.1904 (f. 1851).
Frk. Ragnhild Eriksen 1.7.1919 (f. 1895).
Posteksp. Otto Hulthin 1.9.1926 (f. 1890).
Overtatt av Norges Statsbaner fra 2.12.1933.
Aslaug Gulbrandsen 1.4.1941 (f. 1902).
Peder Lindstad midlertidig fra 1.5.1947.
Arvid Skogsbakken 1.9.1947 (f. 1922). Var midlertidig styrer ved Ås postkontor i 1951/52 med vikarer.
Res.poståpner Trygve Trønnes midlertidig fra 27.5.1952 (f. 1923).
Res.poståpner Birger Skands midlertidig fra 5.6.1952 (f. 1929).
Poståpner Konrad Kirkbak midlertidig fra 1.3.1953 (f. 1896). Flyttet tilbake til Ålen poståpneri fra 1.4.1957.
Vikarer fra 1.4.1957.
Thoralf Olsen 1.10.1957 (f. 1908).
Poståpner Ole Berner Borgestrand 1.10.1963 (f. 1922).
Poståpner Hans Jacob Bjerke 1.9.1972 (f. 1928).
Postmester: Kons. Hilde Solberg Holm 1.2.1992 (f. 1960).
Postmester Jan Erik Lyshaug 1.5.1998.

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1857 1875 1878 1881 1883 1885 1887 1889 1898 1908 1911 1913
Spd. 16 24
Kr 120 200 160 200 300 400 750 800 850 900

I 1914 var lønnen kr 1.000,- og fra 1917 kr 1.200,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 18/10/1856 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
18/10/1856 ?
--Earliest time
18/10/1856
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440550

-Id
021166440550
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål