Göransson, Göran Fredrik (1819 - 1900) [sv]

Göransson, Göran Fredrik (swedish)

Inventors in Sweden (National Museum of Science and Technology)

Description
Göran Fredrik Göransson skapade svensk stålindustri. Han förbättrade och utvecklade Henry Bessemers metod för ståltillverkning. Detta gjorde att stål slutade vara en bristvara och blev en del av vår vardag. [sv]
Life role
Dataset owner
National Museum of Science and Technology (Museum) owns the information on this page
Contact information
Datasetets innehåll: samlingsinfo@tekniskamuseet.se [sv]
Personuppgifter: info@tekniskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
14/01/2019 13:14:31
14/09/2019 05:37:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/96de6353-63a6-4dba-bd84-c8c71858fc43 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Göransson, Göran Fredrik
Swedish

First name
Göran
Swedish

Middle name
Fredrik
Swedish

Last name
Göransson
Swedish

Title
Uppfinnare

-Title
Uppfinnare
Swedish

Description
Göran Fredrik Göransson skapade svensk stålindustri. Han förbättrade och utvecklade Henry Bessemers metod för ståltillverkning. Detta gjorde att stål slutade vara en bristvara och blev en del av vår vardag.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
20.01.1819

-Time
20.01.1819
Death
12.05.1900

-Time
12.05.1900
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Göran Fredrik Göransson (1819 - 1900), eller ”Konsuln” var en svensk industriman och föregångare inom svensk ståltillverkning och export.

Han växte upp i Gävle. Efter avslutade studier blev han delägare i firman Daniel Elfstrand & Co. Firman sysslade med sjöfart och skeppsbyggeri och exporterade järn. 1854 köpte de Högbo bruk utanför Sandviken. Det var platsen där svensk ståltillverkning började.

1857 hade Daniel Elfstrand & Co stora ekonomiska problem och var på väg att gå i konkurs. Göran Fredrik Göransson åkte därför till England för att få idéer till nya projekt. Han blev intresserad av den så kallade bessemermetoden och köpte en del i upphovsmannen Henry Bessemers patent från 1855 för att börja tillverka stål i Sverige.

I mitten var 1800-talet var stål en bristvara som var dyrt att tillverka. Rent järn är mjukt och böjer lätt. Kol som finns i järnet fungerar som bindningsmedel som gör metallen starkare. Stål tillverkades genom att järn hettades upp i flera steg tillsammans med kol. Det är kolhalten som bestämmer vilka egenskaper stålet får. Hög kolhalt innebär att stålet blir mycket hårdare än järn, men också sprödare. Därför behövde man hetta järnet flera gånger för att minska kolhalten. Processen var mycket omständlig.

Bessemermetoden går ut på att smält järn hälls i en vridbar behållare som kallas för konverter. Den tillverkades av plåt och kläddes med tegel inuti. I konvertern pressade man en stark luftström genom det smälta järnet. Detta gjorde att det mesta av kolet brändes bort. Man blev även av med alla föroreningar.

Det visade sig dock att bessemermetoden var svår att använda i praktiken. Det gick inte att hålla tillräckligt hög temperatur under hela processen. Stål som tillverkades vid de första försöken var otätt och hade luftbubblor i sig.

När Göran Fredrik Göransson återkommit till Sverige fick han 50 000 riksdaler från Ingenjörsakademien för att finansiera sina försök att få fram bessemertillverkat stål. I början hade han samma problem som Henry Bessemer. Till slut lyckades han och blev då först i världen med att framgångsrikt framställa stål med bessemermetoden. Hans bidrag var att öka luftströmmen och dess blåsstyrka. Tack vare Göran Fredrik Göransson kunde bessemermetoden börja användas i praktiken. Den spreds snabbt i hela världen. Efterfrågan på stål ökade kraftigt och det började användas mer och mer inom industrin.

År 1862 startade Göran Fredrik Göransson sitt företag, Högbo Stål- och Jernverks AB som sedan kom att heta Sandvikens Jernverks AB. Företaget tillverkade bland annat skruvar, fjädrar, rör och ståltråd samt hjulringar för järnvägsvagnar. Idag är Sandvik AB ett globalt företag som finns i 130 länder.

Text: Alexandra Selivanova

Swedish

-Text
Isakson, Börje & Johansson, George (1993-1994). Svenska snilleblixtar. Stockholm: Natur och kultur
Swedish
-Text
Modin, Karl (1947). Svenska uppfinnare och industrimän. Uppsala: Lindblad
Swedish
-Text
Boëthius, Bertil, Hildebrand, Bengt & Nilzén, Göran (red.) (1918-). Svenskt biografiskt lexikon. Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon
Swedish
Alternative id
DigitaltMuseum: 021036793943

-Id
021036793943
-System
DigitaltMuseum