Valle (Kommune) [no]

Valle (norwegian bokmål)

Kommune [no]

Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/96ddc3ad-22df-49be-8b53-a6fee68f48d3 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Valle
Norwegian bokmål

Code
4221
Place type

Norwegian bokmål

Swedish

Coordinates
59.21194, 7.53341, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.21194
-Longitude (Easting)
7.53341
Is Part Of
Was part of at time
-Was part of at time
Norwegian bokmål

-Timespan
31/12/2019
--Latest time
31/12/2019
Kommunenummer 2019
0940

-Id
0940
-System
Kommunenummer 2019
Editorial note
Kommunenummer endret fra 0940 til 4221 og endring av fylke i kommune- og regionsendringer 2020.
Norwegian bokmål