Andersen, Karen (1878 - ?) [no]

Andersen, Karen (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 12:59:58
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/96dbfa95-ea86-4904-afd0-7efc9bc68c55 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersen, Karen
Norwegian bokmål

First name
Karen
Norwegian bokmål

Last name
Andersen
Norwegian bokmål

Birth
1878

-Time
1878
Death
?

-Time
?
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Var ansatt enten hos Moa eller Sponland i 1920-åra. Hun var i 1921 med i nemnda da Johanne Jacobsen avla svenneprøven i Ålesund.

Virkested:
1920-1925 : Ålesund, 1501

Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Skorgevik, Kjell: Fotografer i Ålesund i glassplatenes tid, 1985
FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal. Eldre fotografer i Møre og Romsdal. [Database]. 2009
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
62

-Id
62
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004853

-Id
021036004853
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål