Bingsjö församling (Församling) [sv]

Bingsjö församling (swedish)

Administrativ indelning, Riksarkivet [sv]

Place type
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
19/04/2016 03:38:05
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/96a3a5c2-6242-44c7-92e5-bcb94c75d7cc | RDF/XML | JSON-LD
Name
Bingsjö församling
Swedish

Place type
Swedish

Was part of at time
-Was part of at time
-Timespan
1720 1917
--Earliest time
1720
--Latest time
1917
-Was part of at time
-Timespan
1863 1917
--Earliest time
1863
--Latest time
1917
Riksarkivet NAD: Ref
SE/203102998

-Id
SE/203102998
-System
Riksarkivet NAD: Ref
Riksarkivet NAD: G_unit
10759640
-Id
10759640
-System
Riksarkivet NAD: G_unit