Lewerentz, Sigurd (1885 - 1975) [no]

Other languages: Lewerentz, Sigurd (norwegian bokmål), Lewerentz, Sigurd (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:38:22
18/05/2024 01:17:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/967cbc52-186f-4a89-868c-2b4a8b39d8ce | RDF/XML | JSON-LD
Name
Lewerentz, Sigurd
Norwegian bokmål

Lewerentz, Sigurd
Swedish

First name
Sigurd
Norwegian bokmål

Sigurd
Swedish

Last name
Lewerentz
Norwegian bokmål

Lewerentz
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Store norske leksikon

Birth
-Time
29/07/1885
-Place reference
Death
29/12/1975 , , Lund [sv],

-Time
29/12/1975
-Place reference
, , Lund [sv],
--Place (text)
Lund
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Utbildning: CTL 1905-1908, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg, avgångsexamen från Berg.
Klara skola, privat undervisning av Carl Westman, Ragnar Östberg, Ivar Tengbom, Carl Bergsten 1910-1911.

Verksamhet: Anställd hos professor B Möhring i Berlin 1907-1908, hos professor T Fischer i München 1909, hos professor R Riemerschmied i München 1910, hos Carl Westman i Stockholm 1910-1911.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1927.
Egen verksamhet 1911-1975, 1911-1916 i kompanjonskap med Torsten Stubelius, 1966-1975 i samarbete med Bernt Nyberg.
Startade 1929-1930-tal: AB Ljusreklam tillsammans med Claes Kreuger, AB BLOKK (David Blomberg, Sigurd Lewerentz, Axel Olsson, Claes Kreuger, Gunnar Kocken) (affärshus och inredningar) från 1930 (egen ägare från 1930-talets mitt, företagsledare och ägare till AB BLOKK) och AB IDESTA (fönster- och dörrpartier mm i stål) i Eskilstuna 1940-1956.

Andra uppdrag: Ledamot i styrelsen för AB Ljungqvists tapetfabrik i Norrköping från 1927.
Ledamot i styrelsen för AB Göteborgs tapetfabrik från 1933.
Verkställande direktör i AB IDESTA i Eskilstuna.

Tävlingar: Folkskola i Kalmar 1913.
Skogskyrkogården i Stockholm tillsammans med Gunnar Asplund, motto Tallum, 1915, 1:a pris.
Östra kyrkogården i Malmö 1916, 1:a pris.
Götaplatsens ordnande i Göteborg 1917, motto Skål, 1916.
Götaplatsen i Göteborg 1917 tillsammans med Ragnar Hjorth och Ture Ryberg, inköp.
Ordnande av stations- och hotellområde i Saltsjöbaden 1919, 2:a pris.
Kungsträdgårdens ordnande i Stockholm 1921, motto Kul, obelönat.
Studentbostäder och kårhus i kv Ubbo för Uppsala universitet 1923, tillsammans med Osvald Almqvist och Björn Hedvall, motto Futurum.
Begravningsplats i Kviberg i Göteborg 1927, motto Finis, 3:e pris.
Stadsplanetävling i Jönköping 1928 tillsammans med Osvald Almqvist , 1:a pris, 2:a pris och 3:e pris samt inköp.
Katarina realskola 1928 tillsammans med Osvald Almqvist.
Symbol och affisch för Stockholmsutställningen 1930, 1929, 1:a pris.
Riksförsäkringsanstalten 1930, 1:a pris i inbjuden tävling.
Flickläroverk vid Sveaplan i Stockholm 1930.
Stadsplan för Nedre Norrmalm 1932.
Malmö museum 1932 tillsammans med Osvald Almqvist och E Wettergren, inköp.
Ordnandet av området kring domkyrkan i Lund 1932.
Johannesbergskyrkan i Göteborg 1933.
Bromma flygplats i Stockholm 1934.
Malmö stadsteater, två tävlingar 1932 och 1935, 1:a pris.
Karolinska institutet i Solna 1936 tillsammans med David Helldén.
Fabrik och kontor för Åhlén & Åkerlund vid Torsgatan i Stockholm 1938.
Uppsala domkyrkas restaurering, två tävlingar, 1946-1947 (inköp) och 1949-1950 (rekommenderat till utförande).
Kyrka och församlingslokaler i Skarpnäck i Stockholm 1956, 1:a pris.
Riksdagshustävlingen 1970-1971 tillsammans med Bernt Nyberg.
Kyrka och församlingshem i Växjö 1974 tillsammans med Bernt Nyberg.Resor: Tyskland och Italien 1907-1910.

Medlemskap: STF från 1913, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
FrKA 1936, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.
Akademien for de skønne Kunster, Köpenhamn 1954.
Bayerische Akademie der schönen Künste, München 1960.
Teknisk hedersdoktorat och Tessinmedalj 1962.

Egna skrifter: Teknisk tidskrift 1919 sid 151, Ingenjör H Ahxners bostad, Djursholm.
Byggmästaren 1926 sid 24, Hälsingborgs stads egna hem å Eneborgsområdet; ibid år 1926 sid 238, Uppgifter rörande skogskyrkogårdens uppståndelsekapell med tillhörande byggnader; ibid år 1928 sid 18, Stora Tuna norra begravningsplats; ibid år 1932 sid 191, Riksförsäkringsanstaltens nybyggnad; ibid år 1932 sid 201, Svenska aktiebolaget Philips nybyggnad i Stockholm; ibid år 1948:1 sid 2, Takvåning för arkitekt Sigurd Lewerentz i Eskilstuna; ibid år 1950:11 sid 240, Osvald Almqvist.
Arkitektur 1963:9 sid 246, Markuskyrkan i Skarpnäck; ibid år 1973:2 sid 4, Betonghus på östra kyrkogården i Malmö.
Törebodastolen och Törebodabordet, uo, uå.

Verk ett urval:
Arbeten av firman Lewerentz & Stubelius: Arbetarbostäder i Karlshäll och Luleå (delvis utfört, två hus kvar) 1911; Båthus vid Djurgårdsbrunnsviken 1912; Gustav M Ericssons villa, Lidingö Brevik 1912; Kobergsgården, Näsby Finspång, affärs- och bostadshus 1912; Gruvarbetarbostäder vid Nyvång 1912 (delvis utfört); Utredning om egnahemsbostäder, Hälsingborg 1912; Möbler för NK, belysningsarmaturer för Böhlmarks 1912; Sommarstugor vid Kummelnäs, förstörda, 1913; Restaurering Bro kyrka 1913; Ånhammar corps de logis, ombyggnad, 1913; Ryttmästare Axel Wallenbergs bostad, om- och tillbyggnad, 1913; Villa Rahmén, numera villa Gorton, Hälsingborg 1914; Villa Ahxner, Djursholms Ösby 1914; Villa Solsidan, Saltsjöbaden 1914; Sommarrestaurang i Pålsjöskogen, Hälsingborg 1914, delvis riven; Ingenjörsbostad vid Forsbacka bruk 1914-1915; Kyrka, kapell och begravningsplats vid Forsbacka bruk 1914-1922, med Stubelius till 1916, kyrkan ej utförd; Forsbacka kapell 1916; Förslag till ny arbetarekoloni vid Forsbacka bruk 1915, ej utfört; Corps de logis vid Högbo, Sandviken, om- och tillbyggnad 1915; Förslag till stadsplan för Eneborgsområdet (delvis utfört) och Pålsjöområdet (ej utfört), Helsingborg 1916; Kapell och begravningsplats i Valdemarsvik 1916; m fl ej utförda projekt.
Skogskyrkogården, Stockholm, 1:a pris i tävling tillsammans med G Asplund 1915, bearbetat förslag för utförande 1917, entré, obelisk, vänthall, terrass (delvis utfört) 1919-1932, planer, vägsystem, gravkvarter (delvis utfört)1920-1923, ekonomibyggnader och salustånd 1920-1926, Sju brunnars väg 1920-1932, brunnar 1921, bänkar 1923, Uppståndelsekapellet 1921-1925, ekonomibyggnader vid kapell 1952-1959.
Östra kyrkogården Malmö, 1:a pris i tävling 1916, börjar utföras 1919, vänthall 1921-1923, ceremoniplats 1922-1923, bostad för kusk 1923, ekonomibyggnader 1923-1924, kapell och likbod 1925-1927, bevattningsbrunnar 1926-1928, krematorium 1930-1935, urngravar 1932, kapellbyggnader (S:t Knut och S:ta Gertrud) 1935-1943, Hoppets kapell 1955-1958, blomsterkiosk samt tillbyggnader till krematoriet 1969.
Begravningsplats, kapell, entrébyggnad och ekonomibyggnader i Rud, Karlstad 1916-1923.
Arbetarbostäder för Marmaverken, Söderhamn 1916-1918, genomfört, nu delvis rivna.
Verkstäder och tillbyggnad till ångkraftsbyggnad, Marma-Långrörs sågverk, Söderhamn 1917.
Gravkvarter, Eskilstuna begravningsplats 1918.
Fabriksbyggnad och bostadshus för Göteborgs tapetfabrik, Undersås, Göteborg 1919-1920, (nu rivet?), magasin 1933.
Stora Tuna kyrkogård, utvidgning av norra delen, och kapell 1919-1923.
Begravningsplats, kapell och klockbärare i Kvarnsveden, Stora Tuna församling 1919-1924, tillbyggt med krematorium av annan arkitekt.
Vardags- och musikrum för Föreningen Verkstadens utställning på Liljevalchs, Stockholm 1920.
Göteborgsutsällningen 1923: Föreningen Verkstadens utställningsbyggnader tillsammans med M Wernstedt (nu rivna), Eldbegängelseföreningens paviljong (nu riven), kontorsmöbler för Nya AB Åtvidabergs industrier tillsammans med O Almqvist.
Teater- och konserthus i Malmö, förslag 1926.
Fabriksbyggnad för AB Ljusnan, Marmaverken, Söderhamn 1928.
Skoghallsverken, Skoghall: pappersbruk fasader 1929, sulfat- och snickerifabrik fasader 1944, ombyggnad fönsterpartier och tillbyggnad sortersal 1949-1952, sodahusaggregat III fasader 1955, ångpannehus fasader 1957.
Stockholmsutställningen 1930: Lägenhet (nr 2), villa (egnahem 47), konditori Gröna Udden, affischer, trycksaker, centralmastens ljusreklam, montrar för AB Byggnadsvaror, Kullgrens Enka, PUB, NK, Finpappersfabriken, båtar för Djurgårdsbrunnskanalen, busskarosser mm.
Svenska AB Philips kontors-, fabriks- och magasinsbyggnader, Gävlegatan 16-18, Stockholm 1929-1931, nu rivet.
Egen plymbåt, Eva 1930, nu förlist.
Begravningsplats och kapell i Enköping 1930-1932.
Riksförsäkringsanstalten, Adolf Fredriks kyrkogata 8, Stockholm 1930-1932.
Filips konditori, Regeringsgatan 27-29, Stockholm, fasad och inredning, 1931-1932, delvis utfört, nu rivet.
Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Hammarby industriområde, Stockholm 1933.
Stockholms tunnelbana: Entrépartier Slussen, Medborgarplatsen, Skanstull 1933, grindar och biljett kiosker 1949, kiosker, dörrar, glaspartier mm 1952-1954, se IDESTA-lista för fler uppgifter.
Villa Edstrand, Falsterbo 1933-1937, påbyggnad 1944.
Kontor och lager för Bröderna Edstrand AB, Malmö 1935-1936.
Eget kontor, Kungsgatan 32, Stockholm, inredning 1936, nu utriven.
Malmö stadsteater 1935-1944, utfört tillsammans med 2:a-pristagarna E Lallerstedt och D Helldén.
Egen bostad, arkitektfirma och fabrik, Bruksgatan 14, Eskilstuna, inredning 1940-1943.
Markuskyrkan och församlingslokaler för Skarpnäcks församling, Malmövägen 51, Björkhagen, Stockholm 1956-1960. Kasper Salinpriset 1962.
Torg i Arboga 1962, tillsammans med X-et Eriksson.
S:t Petri kyrka i Klippan 1962-1966.
Gravar, gravvårdar, möbler mm.

Fullständigare förteckning med arbeten, projekt och Idesta i Arkitekturmuseets arkiv.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 780. Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 160. Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942. Svenskt biografiskt lexikon. Vem är det. Svensk biografisk handbok. Vennberg, Erik och Eklund, Pehr (red): Stockholms näringsliv. Del 1. Stockholm, 1924. Sid 101. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Svensk arkitektur - Ritningar 1640 - 1970. Stockholm, 1986. Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988. Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952. Stockholmsutställningen 1930, katalog över bostadsutställningen o huvudkatalog; Johansson, Bengt O H: Skogskyrkogården i Enskede. Uppsats, Stockholm HT 1961. Schönbeck, Gun: Sigurd Lewerentz’ arkitektur. En studie av St Petri kyrka i Klippan. Trebetygsuppsats vid konstvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, 1974. Nyberg, Bengt (red): Sigurd Lewerentz. Kyrka i Klippan. Lund, uå. Arkitekturmuseet (utgivare): Sigurd Lewerentz 1885-1975. Utställningskatalog. Stockholm, 1985. Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz, arkitekt. Stockholm, 1985 (engelsk upplaga 1986). Engfors, Christina (red): Arkitekturmuseet, årsbok 1986. Sigurd Lewerentz. Stockholm, 1986. Klippans kyrkostiftelse genom Arlock, Erik och Gustafsson, Carl-Henrik (utgivare): Sankt Petri kyrka. Klippan, 1986. Arlock, Erik: S:t Petri kyrka, Klippan. Klippan, uå. Electa (utgivare): Lewerentz. Utställningskatalog, Triennale di Milano. Milano, 1987. Ahlin, Janne m fl: Sigurd Lewerentz. Madrid, 1987. Uhlin, Lennart: Markuskyrkan. Stockholm, 1988. Hans Schmidlin herausgeber. Sigurd Lewerentz. ISAL-Kalender 1989. Aesch/Basel. Architectural Association (utgivare): Sigurd Lewerentz 1886 - 1975. The Dilemma of Classicism. London, 1989. Wang, Wilfried: Sigurd Lewerentz. Detail and reflexion. Cambridge, Massachusetts, 1989. Constant, Caroline: The Woodland Cemetery. Toward a Spiritual Landscape. Erik Gunnar Asplund and Sigurd Lewerentz 1915 - 61. Stockholm, 1994. Dymling, Claes (red): Architect Sigurd Lewerentz. Photographs of the works (vol.1) and Drawings (vol.2). 1997. Arkitektur Förlag: Two churches / två kyrkor. 1997. Mobilia 1968 nr 150, The church in Klippan. Skarpnäcks församlingsblad 1982:3. Sigvard (sic!) Lewerentz och Skogskyrkogården. Magyar Epitömüvészet 1986:4 sid 51, Emlékezö modernismus. Sigurd Lewerentz 1885 - 1975. Form 1994/2, Bostadsvåning till Stockholmsutställningen 1930 återuppbyggd; Karven. Medlemstidning för malmbanans vänner, 1994:2. Persson, E Bertil: Karlshälls samhälle. Teknisk tidskrift - Arkitektur, år 1913 sid 29, Folkskola i Kalmar. Tävling; ibid år 1914 sid 105, Sommartstugor vid Kummelnäs; ibid år 1914 sid 111, En projekterad krematorieanläggning för Hälsingborg; ibid år 1915 sid 43, Täflan om utvidgning af Stockholms södra begrafningsplats; ibid år 1917 sid 94, Göteborgstäflingen; ibid år 1919 sid 35, Saltsjöbadstävlingen; ibid år 1920 sid 157, Representerad på Rumskonsten på Verkstadens utställning. Byggmästaren - Tidskrift för arkitektur och byggnadsteknik, år 1923 sid 277, Bilder med randanteckningar från konstindustribyggnaderna på Göteborgsutställningen; ibid, år 1924 sid 97, Teatertävlingen och Götaplatsen; ibid, år 1926 sid 233, Markelius, Sven: Uppståndelsekapellet; ibid, år 1927 sid 41, Den nya begravningsplatsen i Göteborg. Idétävlan; ibid, år 1928 sid 81, Tävlingen om Katarina Real; ibid, år 1928 sid 141, Två tävlingar. Bebyggandet av visst kvartersområde i Jönköping; ibid år 1928 sid 181, Gammal och ny kyrkogårdskonst i Skåne; ibid år 1929 sid 149, Götaplatsen; ibid år 1929 sid 12, Stockholmsutställningen 1930; ibid år 1932 sid 223, Tävlingen om Malmö museum; ibid år 1933 sid 178, Tävlingen om stadsteater i Malmö; ibid år 1934 sid 197, Arkitekttävlingen om flygstationsanläggning vid Bromma; ibid år 1934 sid 67, Tävlingen om Johannesbergsskolan i Göteborg; ibid år 1935 sid 161, Den andra tävlingen om Malmö stadsteater; ibid år 1937 sid 135, Tävlingen om Karolinska institutet; ibid år 1938 sid 362, Tävlingen om Åhlén & Åkerlunds nybyggnad; ibid år 1941 sid 313, Villa Edstrand, Falsterbo; ibid år 1942 sid 130, Malmö stadsteater; ibid år 1944 sid 395, Ny teater. Malmö stadsteater och konserthus; ibid år 1945 sid 359, Sigurd Lewerentz. Kapel og krematorium i Malmö; ibid år 1947 sid 117, Tävlingen om Uppsala domkyrkas yttre restaurering; ibid år 1949 sid 493, Inbjuden tävling om stadshus i Uppsala; ibid år 1950 sid 125, Domkyrkan. Arkitektur - the Swedish review of Architecture, år 1963:9, Tema: Sigurd Lewerentz; ibid år 1964:3 sid 42, Celsing, Peter: Om Helgeandsholmen; ibid år 1967:4 sid 160, Hård af Segerstad, Ulf: Kyrkobyggliga betraktelser; ibid år 1967:4 sid 162, Olsson, P-O: Kyrka i Klippan; ibid år 1968:5 sid 2, Lind, Sven Ivar: Kyrka i Klippan; ibid år 1973:2 sid 3, Olsson, P-O: Arkitekt i vår tid; ibid år 1976:1 sid 35, Sigurd Lewerentz död; ibid år 1976:2 sid 2, Sigurd Lewerentz sista boplats; ibid år 1982:10 sid 14, Ahlin, Janne: Tidigt om Lewerentz; ibid år 1985:6 sid 19, Ahlin, Janne: Sigurd Lewerentz; ibid år 1985:6 sid 30, Björkhagens kyrka med Rom som referens. Dagens Nyheter 1976-01-03, dödsruna. Svenska Dagbladet 1975-12-31, dödsruna av Ulf Hård af Segerstad. Dödsruna av Björn Linn. Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999. Se även utförligare bibliografi och tidningsurklipp vid Arkitekturmuseet. Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
370

-Id
370
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076764

-Id
011034076764
-System
DigitaltMuseum
Nasjonalmuseet ID
713E4FE4-A42C-46F0-A919-BAB05BE00202
-Id
713E4FE4-A42C-46F0-A919-BAB05BE00202
-System
Nasjonalmuseet ID