Sundevall, Carl Jacob (1801 - 1875) [sv]

Sundevall, Carl Jacob (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Zoolog, med.dr., t.f. professor. Åren 1839-71 var S. intendent vid Riksmuseet, efter tjänstens delning 1841 vid dess vertebratavd. Studerade särskilt fåglarna, bl a deras anatomi. Som ornitolog var S. på sin tid landets främste forskare. /US [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
21/01/2018 11:48:48
24/09/2022 10:41:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/965b677c-eef9-46e7-96b9-1b59ae467bea | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sundevall, Carl Jacob
Swedish

First name
Carl Jacob
Swedish

Last name
Sundevall
Swedish

Description
Zoolog, med.dr., t.f. professor. Åren 1839-71 var S. intendent vid Riksmuseet, efter tjänstens delning 1841 vid dess vertebratavd. Studerade särskilt fåglarna, bl a deras anatomi. Som ornitolog var S. på sin tid landets främste forskare. /US
Swedish

Wikipedia

Birth
1801

-Time
1801
Death
1875

-Time
1875
Biography

Zoolog, med.dr., t.f. professor. Åren 1839-71 var S. intendent vid Riksmuseet, efter tjänstens delning 1841 vid dess vertebratavd. Studerade särskilt fåglarna, bl a deras anatomi. Som ornitolog var S. på sin tid landets främste forskare. /US

Swedish

Carlotta-SMVK
1183148

-Id
1183148
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037462163
-Id
021037462163
-System
DigitaltMuseum