Elgenstierna, Ebba (1909 - ) [sv]

Elgenstierna, Ebba (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Ebba Elgenstierna, född 17 augusti 1909. Hon fick som 19-åring, genom Svenska Cypernexpeditionens (1927 - 31) ledare Einar Gjerstad anställning som "nurse" i en engelsk familj på Cypern. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
02/07/2018 08:42:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/964add97-d2d0-438c-8425-c03504efcbdf | RDF/XML | JSON-LD
Name
Elgenstierna, Ebba
Swedish

First name
Ebba
Swedish

Middle name
Dagmar, Ulrika
Swedish

Last name
Elgenstierna
Swedish

Description
Ebba Elgenstierna, född 17 augusti 1909. Hon fick som 19-åring, genom Svenska Cypernexpeditionens (1927 - 31) ledare Einar Gjerstad anställning som "nurse" i en engelsk familj på Cypern.
Swedish

Birth
17/08/1909 Stockholm (Stad) [sv], ,
Adelsvapen.com

-Time
17/08/1909
-Place reference
Stockholm (Stad) [sv], ,

--Place
-Source
Adelsvapen.com
Swedish
Biography

Ebba Elgenstierna, född 17 augusti 1909. Hon fick som 19-åring, genom Svenska Cypernexpeditionens (1927 - 31) ledare Einar Gjerstad anställning som "nurse" i en engelsk familj på Cypern. Fritiden tillbringade hon med familjen Gjerstad och fick på så sätt insyn i expeditionens utgrävningar. Hon kom att tillbringa 2 år på Cypern.

Swedish

Participated in
Ebba fick genom Einar Gjerstad anställning som "nurse" i en engelsk familj på Cypern. Fritiden tillbringade hon med familjen Gjerstad och fick på så sätt insyn i expeditionens utgrävningar. Hon kom att tillbringa 2 år på Cypern.
Geni.com

-Timespan
1928 1930

--Earliest time
1928
--Latest time
1930
-Description
Ebba fick genom Einar Gjerstad anställning som "nurse" i en engelsk familj på Cypern. Fritiden tillbringade hon med familjen Gjerstad och fick på så sätt insyn i expeditionens utgrävningar. Hon kom att tillbringa 2 år på Cypern.
Swedish

-Source
Geni.com
Swedish
Web reference
-Text
Ebba Elgenstierna på Geni.com
Swedish
-Text
Ebba Elgenstierna på adelsvapen.com
Swedish
Carlotta-SMVK
3837188
-Id
3837188
-System
Carlotta-SMVK