de Frumerie, Gustaf (1872 - 1947) [sv]

de Frumerie, Gustaf (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
16/05/2016 13:05:45
27/11/2021 00:21:31
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/95a59363-e8a4-41c4-88da-fc73171cfc67 | RDF/XML | JSON-LD
Name
de Frumerie, Gustaf
Swedish

First name
Gustaf
Swedish

Last name
de Frumerie
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/04/1872 Västervik (Stad) [sv], ,

-Time
10/04/1872
-Place reference
Västervik (Stad) [sv], ,
--Place
Death
1947

-Time
1947
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1890-1891, specialstuderande vid KTH 1891-1894, avgångsexamen 1895, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Lindgren & Salin 1894-1898, Arborelius 1898-1899, E Holmgren 1899, Wahlman 1899-1900, Stenhammar 1900-1904, vid Stockholms gasverk 1904-1907, vid Stockholms elverks husbyggnadsavdelning 1907.
Egen verksamhet i firman Frumerie och Sundstrand i Stockholm 1907-1916.
Egen verksamhet från 1916.
Ledamot i Storängens byggnadsnämnd från 1920.

Andra uppdrag: Pianist, kammarmusiker, sekreterare i Mazerska sällskapet 1914-1933.

Medlemskap: STF 1892-1923, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Västerviks handelsbank (nu Skandinaviska Enskilda Banken), Stora torget 1, 1903.
Hyreshus, Båtsmansg 26, Västervik 1904.
Frumerieska huset, Fabriksg, Västervik 1905.
Cederflycksta fattighuset. Västervik 1907 (tillbyggnad).
Mariebergsskolan, Västervik 1913 (tillsammans med Sundstrand).
Birger Jarlsg 120 - Valhallav 6-10 (Nordstjärnans mineralvattenfabrik), Stockholm 1910-1911 (tillsammans med Sundstrand).
Kungsg 19-21, Stockholm 1914 (tillsammans med Sundstrand).
Värtaverket för Elverket i Hjorthagen, Stockholm 1910-1920 (utbyggnad).
Katarinastationen för Elverket, Stockholm 1923-1924 (tillbyggnad).
Östermalmsstationen för Elverket, Linnég 69-71, Stockholm 1923-1927 (tillbyggnad 1933-1934).
Högalidsstationen för Elverket, Krukmakarg 33, Stockholm 1925-1930.
Kronobergsstationen för Elverket, Kronobergsg - St Göransg, Stockholm 1929 (tillbyggnad).
Gustaf Fredrikssons ålderdomshem för behövande skådespelare, egendomen Såsta i Täby, Höstsol 1918.

Swedish

Same as (internal)
Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 405.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1388.
Kruse, John: Svenskt porträttgalleri, band 20. Arkitekter, bildhuggare, målare, tecknare, grafiker, mönsterritare och konstindustrialister, med biografiska uppgifter. Stockholm, 1901. Sid 55.
Essén, Arre: Arkitekter och andra husritare i Västervik. ur Åsberg, Rolf (red): Tjustbygden. Meddelande nr 20, 1963. Tjustbygdens kulturhistoriska förening.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Tredje omarbetade upplagan, Stockholm, 1977.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
501

-Id
501
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076056

-Id
011034076056
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish