Wojcichowski, Joseph Kalasanti Michel (1839 - ) [no]

Wojcichowski, Joseph Kalasanti Michel (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
15/12/2021 09:11:04
01/10/2022 01:54:15
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/9599a2c9-8db1-4a9a-8b3b-3a9b846f0019 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wojcichowski, Joseph Kalasanti Michel
Norwegian bokmål

First name
Joseph Kalasanti Michel
Norwegian bokmål

Last name
Wojcichowski
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1839

-Time
1839
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født i Polen. I følge avisannonse hadde han atelier hos Hr. Kolstad på Nygaard en kortere periode i 1869. Ca. der hvor dagens (2011) Hotel Victoria i Nygaardsgaten 44-46 i Fredrikstad ligger. Hadde atelier i Kirkegd., Stavanger, fikk av gateguttene i Stavanger oppnavnet "Sjitaponski".
Fotograferte visittkort i atelieret hos Dietrichson i Prostebakken 1874-1876 og hos apoteker Groth 1876-1877.

Virkested:
1869-0000: Fredrikstad
1874-1877: Stavanger ; Prostebakken 3 og Kirkegaten 21

Norwegian bokmål

Replaces
Wocikowski, Joseph Kalasanti Michel - Arkivert
Norwegian bokmål

Woieschawski, Joseph Kalasanti Michel - Arkivert
Norwegian bokmål

Wojciekowski, Joseph Kalasanti Michel - Arkivert
Norwegian bokmål

Reference
Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Henriksen, Egil: Fra kuriositet til etablert håndverk. Fotografiets historie i Stavanger til 1880-årene. Stavanger Museums årbok 1992
Skjema Gamle Bergen Museum 06.11.1997
Upublisert materiale i Preus museum (2011)
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
3071

-Id
3071
-System
FR
DigitaltMuseum
021036009347

-Id
021036009347
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål