Becker, Harry (1905 - 1992) [sv]

Other languages: Becker, Harry (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 20:36:14
20/04/2024 05:41:12
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/95422319-5523-400d-976e-a28f49ee5d6f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Becker, Harry
Swedish

First name
Harry
Swedish

Last name
Becker
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1905

-Time
1905
Death
1992

-Time
1992
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Harry Becker var svensk båtkonstruktör. Han övertog faderns mindre varvsverksamhet i Karlsborg, Rödesunds båtvarv. Där byggdes främst skärgårdskryssare, men så småningom också motor- och fiskebåtar. 1947 gick varvet i konkurs och Harry Becker började arbeta för Knud H Reimers på Hästholmsvarvet i Stockholm. 1952 startade han egen varvsverksamhet, Kyrkviksvarvet, på Lidingö. Han drev företaget Beckerbåt AB, från mitten av 1950-talet i nära samarbete med sin son Jan Becker.

Harry Becker konstruerade både motorbåtar och segelbåtar. Förutom skärgårdskryssare ritade han också motorbåtar för seriebyggen i plast bland annat för Monark Crescent.

Swedish

Parent Of
Has constructed
DigitaltMuseum
021035593911
-Id
021035593911
-System
DigitaltMuseum