Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:51
10/08/2019 03:09:58
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/95422319-5523-400d-976e-a28f49ee5d6f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Becker, Harry
Swedish

First name
Harry
Swedish

Last name
Becker
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
1905

-Time
1905
Death
1992

-Time
1992
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Harry Becker var svensk båtkonstruktör. Han övertog faderns mindre varvsverksamhet i Karlsborg, Rödesunds båtvarv. Där byggdes främst skärgårdskryssare, men så småningom också motor- och fiskebåtar. 1947 gick varvet i konkurs och Harry Becker började arbeta för Knud H Reimers på Hästholmsvarvet i Stockholm. 1952 startade han egen varvsverksamhet, Kyrkviksvarvet, på Lidingö. Han drev företaget Beckerbåt AB, från mitten av 1950-talet i nära samarbete med sin son Jan Becker.

Harry Becker konstruerade både motorbåtar och segelbåtar. Förutom skärgårdskryssare ritade han också motorbåtar för seriebyggen i plast bland annat för Monark Crescent.

Swedish

Parent Of
Has constructed
Alternative id
DigitaltMuseum: 021035593911

-Id
021035593911
-System
DigitaltMuseum