9303 SILSAND (Poståpneri) [no]

Other languages: 9303 SILSAND (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:38:43
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/953f44c3-ed15-4260-aaee-40c2410b12f1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
9303 SILSAND
Norwegian bokmål

Alternative name
SILSAND
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
01/01/1954
--Place
Termination
?

-Time
?
Code
9303
Type
Norwegian bokmål

History

SILSAND poståpneri, i Lenvik herred, Troms fylke, under Finnsnes postkontor, ble opprettet den 1.1.1954. Sirk. 36, 19.12.1953.
Stedet hadde brevhus en kort periode i 1932, med navnet Silsand i Senja.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Status ble fra 1.5.1986 endret til postkontor B. Sirk. 14, 17.4.1986.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SILSAND nytt postnr 9303. Fra samme tid fikk postboksadressatene under postkontoret 9303 SILSAND beholde det tidligere postnr 9370.

(9370 / 9303)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Trygve Stefanussen 1.1.1954, fast 1.6.1956 (f. 1934).
Postmester Tor Atle Aune vikar fra 1.3.1980 (f. 1951).
Trygve Stefanussen 1.5.1986 (f. 1934).
Postmester (vikar) Marita Thomassen fra 1.7.1993.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/01/1954 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/01/1954 ?
--Earliest time
01/01/1954
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166443822

-Id
021166443822
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål