Andersson, Olaf (1835 - 1901) [no]

Andersson, Olaf (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
05/01/2022 06:55:55
13/08/2022 01:19:10
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/950d467b-fcd4-46ef-9600-c845ad5fe1e1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersson, Olaf
Norwegian bokmål

First name
Olaf
Norwegian bokmål

Last name
Andersson
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1835

-Time
1835
Death
1901

-Time
1901
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Død i Arvika, Sverige, 02.02.1901
Har på Gjøvik etterlatt seg mange bilder av byens borgerskap, men Gjøvik-perioden var neppe langvarig. Han fanges ikke opp av folketellingene, men han finnes i kirkeboka for Vardal i 1877. Da flyttet fotograf Olaf Andersson, 42 år, og kone Katarine Sophie, 38 år, til Charlottenberg i Sverige.

Virkested:
-1877: Gjøvik.

Norwegian bokmål

Same as (internal)
Reference
Kilder:
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
Upublisert materiale i Preus museum
Norwegian bokmål

Staving av etternavnet som Andersson, ikke Anderson, basert på visittkort-papp.
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
80

-Id
80
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004872

-Id
021036004872
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål