Paulin, Axel, Johan, Anders (1877 - 1957) [sv]

Other languages: Paulin, Axel, Johan, Anders (swedish)

Personer med anknytning till Världskulturmuseerna (Statens museer för världskultur) [sv]

Description
Axel Paulin, envoyé. Officer vid Smålands Artilleriregemente. [sv]
Dataset owner
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
19/03/2024 21:55:06
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9500d232-e0e1-4b07-af76-05da63321d4e | RDF/XML | JSON-LD
Name
Paulin, Axel, Johan, Anders
Swedish

First name
Johan Axel Anders
Swedish

Last name
Paulin
Swedish

Title
envoyé

-Title
envoyé
Swedish
minister

-Title
minister
Swedish
officer

-Title
officer
Swedish
Description
Axel Paulin, envoyé. Officer vid Smålands Artilleriregemente.
Swedish

Birth
1877

-Time
1877
Death
1957

-Time
1957
Biography

Axel Paulin, envoyé. Officer vid Smålands Artilleriregemente. Officer i Kongostatens tjänst 1900 -1904, stationerad i Lado-enklaven i trakten av Rejaf och Lado. Under sex år, fram till 1910, var Paulin sedan förvaltare av en sockerplantage i Argentina. Från 1911 ägnade han sina krafter åt den svenska utrikesrepresentationen i flera av de sydamerikanska länderna, först i egenskap av handelsattaché och senare som förste legationssekreterare och legationsråd. Åren 1934-1942 var han stationerad i Santiago de Chile, den sista tiden med titeln "ministre plénipotentiaire". Paulin återvände till Sverige 1942 som pensionär. Han hade ett starkt intresse för emigrationen till Sydamerika och svenskarna där och ägnade sina pensionärsår åt omfattande personhistoriska forskningar. Han är författare till bland annat "Svenska öden i Sydamerika" (1951).

Swedish

Carlotta-SMVK
1024809

-Id
1024809
-System
Carlotta-SMVK
DigitaltMuseum
021037461919
-Id
021037461919
-System
DigitaltMuseum