Sjöqvist, Arvid (1884 - 1960) [sv]

Sjöqvist, Arvid (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:21
22/02/2020 00:31:25
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/94915fe4-498b-45bf-a1a8-6f3bd9720f2d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sjöqvist, Arvid
Swedish

First name
Arvid
Swedish

Last name
Sjöqvist
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
-Time
18.11.1884
-Place reference
--Place
Death
22.03.1960

-Time
22.03.1960
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: KTH 1903-1907, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
FrKA 1907-1910, Kungliga Akademien för De Fria Konsterna.

Verksamhet: Verksam i Stockholm från 1910.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Överintendentsämbetet och Byggnadsstyrelsen från 1913.

Andra uppdrag: Verkställande direktör och ledamot i styrelsen för AB Räntmästarhuset i Stockholm.
Värderingsman i Stockholms stads branförsäkringskontor.
Verkställande direktör i Fastighets AB Drott från 1938.
Ordförande i Stockholms stadshypoteksförening 1939.
Styrelseledamot i Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, Svenska bostadskreditkassan, Livförsäkrings AB Förenade Framtiden, Stockholms stads brandförsäkringskontor och sjukhem, Guldbröllopsminnet.
Ledamot i prövningsnämnden.Resor: Europa och USA.

Medlemskap: STF från 1905, Svenska Teknologföreningen.

Verk ett urval:
Byggnader i Stockholm: Bostadshus Erik Dahlbergsgatan 3, 1913-1914; Värtavägen 8 och 10, 1914-1915; Bostadshus Södermannagatan 54 och 56, 1913-1915; Bostadshus Bjurholmsplan 22-24, 1913-1916; Bostadshus Bjurholmsgatan 34 - Ringvägen 139, 1925-1926; Bostadshus Östgötagatan 73 - Gotlandsgatan 56, 1924-1925; Bostadshus Götgatan 21, 1928-1930, tillsammans med J Herbert; Bostadshus Jutas Backe 1 - Birger Jarlsgatan 39, 1917-1918; Livförsäkrings AB Framtidens hus, Birger Jarlsgatan 50-52, 1926 samt Kontorshus för Stockholms stads hypoteksförening, Kungsgatan 42 - Olofsgatan 2, 4 - Apelbergsgatan 35, 1930-1932.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 1. Födelseåren 1811 - 1884. Stockholm, 1937. Sid 755.
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 1419.
Vem är det. Svensk biografisk handbok.
Bergquist, Göran och Malmquist, Sune: Malmarna. En byggnadshistorisk undersökning utförd på uppdrag av Stockholms stads byggnadsnämnd. Del 1 och 2. Stockholm, 1969.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. uo, 1952.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Bankbyggande i Sverige. Stockholm, 1981.
Stockholms stadsmuseums byggnadsinventeringar.
Swedish

Primus
380

-Id
380
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077289

-Id
011034077289
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish