Albe, Gerhard (1892 - 1965) [sv]

Albe, Gerhard (swedish)

Samlare och museifolk (Nordiska museet) [sv]

Description
Gerhard Albe var en svensk museiman och konstnär. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
06/11/2015 08:42:35
04/02/2023 05:03:33
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/949081bc-e267-41a2-aebc-b3c8840de01d | RDF/XML | JSON-LD
Name
Albe, Gerhard
Swedish

First name
Gerhard
Swedish

Last name
Albe
Swedish

Title
Museidirektör

-Title
Museidirektör
Swedish
Överintendent

-Title
Överintendent
Swedish
Description
Gerhard Albe var en svensk museiman och konstnär.
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
10/08/1892

-Time
10/08/1892
Death
13/04/1965

-Time
13/04/1965
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish


Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Gerhard Albe var en svensk konstnär som specialiserade sig på marina motiv, särskilt från svenska flottan. Han studerade konst i Köpenhamn, Stockholm och Berlin.

1926 blev Albe föreståndare för Sveriges sjöfartsmuseum och från Sjöhistoriska museets tillkomst 1932 föreståndare för sjöfartsavdelningen, samtidigt som han fungerande som museichef för hela museet.
1945 fick han titeln museidirektör och 1958 - 1960 var han överintendent på museet.

Albe är representerad på Nationalmuseum, Louvren, Kronborgs museum och Sjöhistoriska museet.

Swedish

-Occupation
Norwegian bokmål

Swedish


Finnish

-Timespan
1932 1960

--Earliest time
1932
--Latest time
1960
-Employer
DigitaltMuseum
021036011718
-Id
021036011718
-System
DigitaltMuseum