9480 ANDENÆS (Poståpneri) [no]

9480 ANDENÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
15/12/2021 09:10:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/9484c474-a064-4434-8653-09574943785c | RDF/XML | JSON-LD
Name
9480 ANDENÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
ANDENES
Norwegian bokmål

ANDENÆS
Norwegian bokmål

Establishment
16/08/1869 Andøy (Kommune) [no], ,

-Time
16/08/1869
-Place reference
Andøy (Kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
9480
Type
Norwegian bokmål

History

ANDENÆS poståpneri, i Dverberg prestegjeld, Lofoten og Vesteraalen fogderi, under Namsos postkontor, ble underholdt fra 16.8.1869 med ukentlig bipostrute mellom Risøhavn, Dverberg og Andenæs. Sirk. 14, 29.9.1869.

Poståpneriet ble fra 1.7.1884 lagt under Svolvær postekspedisjon. Sirk. 12, 12.6.1884.

Fra poststedfortegnelsen 1889 er navnet endret til ANDENES.

Fra 1.10.1902 ble poståpneriet lagt under Harstad postkontor. Sirk. 24, 9.6.1902.

Poståpneriet ble fra 1.1.1922 omgjort til POSTKONTOR. Sirk. 36, 2.7.1920, Sirk. 53, 14.9.1920, og Sirk. 71, 21.12.1921.

Fra 1.10.1927 igjen omgjort til POSTÅPNERI (under Harstad postkontor). Sirk. 32, 5.8.1927.

Poståpneriet ble fra 1.11.1973 omgjort til underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, som fra 1.4.1974 ble overført til ny poststedsgruppe med status som postkontor B. Sirk. 12 24.4.1974.

Postkontoret ble fra 1.5.1977 lagt under Sortland postkontor. Sirk. 14, 18.5.1977.

Postnr 9480 ble tildelt fra 18.3.1968. Dette ble fra 1.6.1980 endret til 8480. Sirk. 18, 19.5.1980.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postboksadressene under 8480 ANDENES postnr 8483.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble levert i 1877.

(9480 / 8480)
Poståpnere/styrere/postmestere:
Handelsm. J. Lind 16.8.1869.
Handelsm. S. With 1.4.1878.
Fyrass. Knud Dorum 1.7.1881.
Handelsm. og ds.eksp. Jens A. Kiil 1.5.1888 (f. 1847).
Egil Norman 1.10.1920 (tiltrådt våren 1921) til 1.10.1927.
Postelev Sverre Moe Jensrud fra 1.12.1931.
Ds.eksp. frk. Magda Norman kst. 1.5.1934 (f. 1885). Hun hadde tjenestefri i et år med vikar fra 1.7.1944.
Axel Ferdinand Bye midlertidig fra 9.5.1946, fast 1.9.1947 (f. 1903).
Poståpner Andreas Emil Arntsen 1.12.1970 (f. 1909).
Postkass. Hermod Arne Bakkevoll kst. 1.9.1977 (f. 1952).
Postmester (vikar) Eva Annie Sørensen fra 1.4.1997.

De første årlige poståpnerilønninger:

1869 1873 1884 1895 1900 1912 1913 1917
Spd. 12 20
Kr 140 480 700 750 1000 1400

Fra 1.7.1917 ble det ellers gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen da.

Postmesterlønnen var i 1920 kr 3500,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 16/08/1869 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
16/08/1869 ?
--Earliest time
16/08/1869
--Latest time
?
Replaces
ANDENES - Arkivert
Norwegian bokmål

DigitaltMuseum
021166443910

-Id
021166443910
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål