9546 SOPNÆS (Poståpneri) [no]

Other languages: 9546 SOPNÆS (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:20:23
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/93fe2ad3-2288-4943-aa58-6a7c40ea399e | RDF/XML | JSON-LD
Name
9546 SOPNÆS
Norwegian bokmål

Alternative name
SOPNÆS
Norwegian bokmål

Establishment
05/08/1853 Alta (Kommune) [no], , ,

-Time
05/08/1853
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
31/10/1968

-Time
31/10/1968
Code
9546
Type
Norwegian bokmål

History

SOPNÆS poståpneri, på handelsstedet, i Talvig prestegjeld, Alten fogderi, under Tromsø postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. 5.8.1853, med virksomhet fra 15.10.1853 i den tid av året da dampskipene er i gang mellom Tromsø og Hammerfest. Sirk. 21, 24.8.1853.

I 1855 ble det opprettet en midlertidig bipostrute mellom Sopnæs og Hasvig poståpnerier.

Poståpneriet ble fra 1.1.1860 inntil videre lagt ned (Kgl.res. 7.2.1863). Sirk. 21, 2.11.1859.

Ved Kgl.res. 22.11.1869 igjen inntil videre underholdt fra 1.1.1870, med 8 eller 14-daglig bipostrute mellom Sopnæs og Alteidet poståpnerier til forbindelse med dampskipet "Tromsø". Sirk. 22, 20.12.1869.

Navnet er fra portotabellen 1889 skrevet SOPNES.

Fra 1.7.1891 ble poståpneriet lagt under Hammerfest postkontor, likeså bipostruten Sopnæs -- Alteidet. Sirk. 15, 13.6.1891.

Poståpneriet var grunnet krigssituasjonen evakuert fra ultimo 1944, og virksomheten ble gjenopptatt v /Sirk. 36, 8.12.1945.

Fra 1.5.1962 ble poståpneriet lagt under Alta postkontor. Sirk. 13, 24.3.1962.

Poståpneriet 9546 SOPNES ble lagt ned fra 1.11.1968. Ny postadresse: 9545 BOGNELV. Sirk. 33, 21.10.1968.

Poståpneriet nyttet først 3-rings kassasjonsstempel nr 275 (ca 1855/56) og fikk ifølge "Norske Filatelistika" datostempel tilsendt først i 1875 av 1-rings type med stenskrift bokstaver.

(9546)
Poståpnere:
J. P. Berger 15.10.1853.
Faktor Edv. Opdahl 1.1.1870.
Handelsbetj. Ole Jensen 1.7.1881.
Handelsm. A. Hald notert fra 1882 (f. 1849).
Johan Tørre Hald 1.10.1921 (f. 1889, død 13.1.1950).
Kåre Hansen midlertidig fra 14.1.1950.
Rolf Henry Berg 1.2.1951 (f. 1923).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1870 1873 1879 1889 1902 1906 1910 1913 1914 1917
Spd. ulønnet 12
Kr 80 100 150 200 250 300 350 400

Fra 1.7.1917 ble det gitt midlt. dyrtidstilegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 05/08/1853 31/10/1968

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
05/08/1853 31/10/1968
--Earliest time
05/08/1853
--Latest time
31/10/1968
DigitaltMuseum
021166443941

-Id
021166443941
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål