Winberg, Gösta (1928 - 2005) [sv]

Winberg, Gösta (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:32:56
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/93f11a72-c074-49c8-bb0c-ac9b24670f3f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Winberg, Gösta
Swedish

First name
Gösta
Swedish

Last name
Winberg
Swedish

Birth
17.09.1928

-Time
17.09.1928
Death
2005

-Time
2005
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Arkitektexamen på KTH, Kungliga Tekniska Högskolan 1958.

Verksamhet: Anställd hos Folke Löfgren.
Anställd vid Eglers stadsplanebyrå.
Anställd hos Edward Sminks.
Egen verksamhet på 1960-talet.
Ansvarig för bullerfrågor vid miljödepartementet.

Andra uppdrag: Engagerad i Blandaren.
Medkreatör till kortfilmen En dag i staden.

Medlemskap: SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.

Swedish

Reference
Material i Arkitekturmuseets dokumentationsarkiv.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbunds matrikel.
Swedish

Primus
1577

-Id
1577
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034077596

-Id
011034077596
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish