Time Categories

Other languages: Tidskategorier (norwegian bokmål), Tidskategorier (swedish)

Periods

Description

Datasetet innehåller generella arkeologiska perioder som kan användas över ett större geografisk område (Norden). Perioderna innehåller inga tidsgränser eller geografiska omfattningar. Lokala periodindelningar med tidsgränser som är relevanta länkas in till detta dataset från andra dataset som nära matchningar. [sv]

Dataset
11/03/2021 10:08:53
Ongoing work
Status

URI
http://kulturnav.org/93e7c844-6cb4-4b72-a747-1c084ea47879
Download
Login/register to download the dataset content
Name
Time Categories
English

Tidskategorier
Norwegian bokmål

Tidskategorier
Swedish

Description
Datasetet innehåller generella arkeologiska perioder som kan användas över ett större geografisk område (Norden). Perioderna innehåller inga tidsgränser eller geografiska omfattningar. Lokala periodindelningar med tidsgränser som är relevanta länkas in till detta dataset från andra dataset som nära matchningar.
Swedish

Content type
Primary language
English

Norwegian bokmål

SwedishNorwegian nynorsk

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish