1923 SØRUMS MEIERI (Brevhus) [no]

1923 SØRUMS MEIERI (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
21/10/2015 10:12:34
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/93e25436-942e-4a15-bb16-c82cdf061dac | RDF/XML | JSON-LD
Name
1923 SØRUMS MEIERI
Norwegian bokmål

Alternative name
SØRUMS MEIERI
Norwegian bokmål

Establishment
01/07/1897 Sørum (Historisk kommune) [no], ,

-Time
01/07/1897
-Place reference
Sørum (Historisk kommune) [no], ,
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1923
Type
Norwegian bokmål

History

SØRUMS MEIERI brevhus, i Sørum prestegjeld, Nedre Romerige fogderi, under Kristiania postkontor, i landpostbudruten fra Frogner poståpneri, ble opprettet den 1.7.1897. (Brevhusprotokoll.)

Brevhuset SØRUMS MEIERI ble lagt ned fra 1.7.1905 ved samtidig opprettelse av Rømua poståpneri. Sirk. 29, 21.6.1905.

Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr 322.

Brevhusstyrere:
Landh. S. A. Svendsen 1.7.1897.
Landh. Hans O. Bøhler 1.9.1902 (f. 1872).

RØMUA poståpneri, i Sørum herred, Akershus amt, under Kristiania postkontor, i landpostbudruten Sørums Meieri -- Frogner, ble underholdt fra 1.7.1905. Sirk. 29, 21.6.1905.

Navnet ble fra 1.1.1909 endret til SØRUM. Sirk. 67, 23.12.1908.

Poståpneriet ble fra 1.7.1953 lagt under Lillestrøm postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Flyttet til nye lokaler den 2.9.1957.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk postkontoret SØRUM nytt postnr 1923.

Ifølge "Norske Filatelistika" fikk poståpneriet ved opprettelsen tilsendt datostempel av sveitsertype med lukket stjerne.

(1990 / 1923)
Poståpnere/styrere:
Fanejunker og landh. Hans O. Bøhler 1.7.1905 (f. 1872).
Harald Olaf Bøhler 1.10.1942 (f. 1912).
Poståpner Olav Kåre Longva 15.8.1956 (f. 1915).
Poståpnerass. Aase Rustad 1.7.1972 (f. 1927).
Posteksp.D Randi Synnøve Larsen 1.10.1976 (f. 1931).
Poststyrer (vikar) Magna Holen fra 3.6.1991.
Poststyrer Magna Holen fast fra 1.6.1992.
Poststyrer ( vikar) Jan Magne Risvik fra 1.9.1995.
Poststyrer ( vikar) Laila Bæreg fra 1.5.1997.
Poststyrer Laila Bæreg fast fra 1.6.1998.
Poststyrer Margrethe Møller Løken 1.12.1998.

Poståpneren var ulønnet av Pv. til 1906, da årlig lønn ble satt til kr 120,-, fra 1909 kr 200,-, fra 1912 kr 400,-, fra 1913 kr 450,-, fra 1914 kr 500,- og fra 1917 kr 600,-.
Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50% av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 01/07/1897 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
01/07/1897 ?
--Earliest time
01/07/1897
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440584

-Id
021166440584
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål